• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

TER GELEGENHEID VAN DE VERTONING VAN DE FILM OVER PIUS XII “SOTTO IL CIELO DI ROMA" - "UNDER THE ROMAN SKY"
Castel Gandolfo

Dierbare vrienden,

Ik ben zeer verheugd dat ik heb deelgenomen aan de vertoning van de film “Sotto il cielo di Roma”, een internationale coproductie over de fundamentele rol van de Eerbiedwaardige Pius XII in de redding van Rome en van vele vervolgden tussen 1943 en 1944. Het betreft een werk dat, ook in het populaire genre, de dramatische gebeurtenissen en de figuur van de “Pastor Angelicus” wil reconstrueren, mede in het licht van de meest recente studies. Ik dank de heer Paolo Garimberti, president van de Rai, voor de vriendelijke woorden die hij tot mij heeft gericht. Ik ben ook de heer Ettore Bernabei, de andere producenten en iedereen die aan de realisatie van dit belangrijke werk, dat we zonet gezien hebben, erkentelijk. Ik groet van harte de Heren kardinalen, Voorzitters en alle aanwezigen.

Zulke werken –voor een groot publiek, met de meest moderne middelen en tegelijkertijd met als doel om personages en gebeurtenissen van de voorbije eeuw aan het licht te brengen- zijn van groot belang, vooral de huidige generaties. Voor wie op school bepaalde gebeurtenissen bestudeerd heeft en misschien er ook over horen praten heeft, kunnen films als deze nuttig en stimulerend zijn en behulpzaam bij het leren kennen van een periode die in feite niet ver verwijderd is maar die dringende gebeurtenissen van de recente geschiedenis en een gefragmenteerde cultuur mogelijkerwijze heeft doen vergeten.

Eerbiedwaardige Paus Pius XII was de Paus van onze jeugd. Met zijn rijk leergezag heeft hij weten te spreken tot de mensen van zijn tijd en hen de weg gewezen naar de Waarheid; door zijn grote wijsheid heeft hij de Kerk weten te leiden naar de horizon van het derde millennium. Ik zou echter in het bijzonder nadruk willen leggen op de wijze waarop Eerbiedwaardige Paus Pius XII de paus is geweest die, als vader van allen, is voorgegaan in de liefde, in Rome en de wereld, vooral in de moeilijke periode van de Tweede Wereldoorlog. In een toespraak van 23 juli 1944, onmiddellijk na de bevrijding van de stad Rome, sprak hij zijn dankbaarheid uit aan de leden van de “Circolo di San Pietro” met de woorden: “Jullie hebben Ons geholpen om ruimelijk te voldoen aan Ons verlangen om zovele tranen te drogen, zoveel pijn te verzachten”. Hij onderstreepte dat de aansporing van Sint-Paulus aan de Kolossenzers (Kol. 3, 14-15) voor elke christen centraal staat: “Voeg bij dit alles de liefde, die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van Christus heersen in uw hart; daartoe zijt gij immers geroepen in één lichaam” Paus Pius XII, Toespraak, Kort na de bevrijding van Rome, Tot de leden van de “Circolo di San Pietro” (23 juli 1944). Discorsi e Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, VI, p. 87-88.

Het primaat van de caritas, van de liefde welke is het gebod van de Heer Jezus: dit is het principe en de leessleutel voor heel het werk van de Kerk en op de eerste plaats van haar universele Herder. De liefde is de reden voor elke handeling, elke interventie. Het is de algemene reden die het denken en het concrete handelen beweegt en ik ben verheugd dat ook uit deze film dit eenmakende principe naar boven komt.

Staat u mij toe dat ik deze leessleutel suggereer naar aanleiding van de authentieke getuigenis van Eerbiedwaardige Paus Pius XII, deze grote meester van geloof, hoop en liefde.
Terwijl ik allen opnieuw mijn blijk van erkentelijkheid schenk, neem ik deze gelegenheid om allen de beste paaswensen over te brengen en zegen ik jullie hier aanwezig, samen met jullie medewerkers en dierbaren.

Zie ook:

Trailer op Gloria.tv

Document

Naam: TER GELEGENHEID VAN DE VERTONING VAN DE FILM OVER PIUS XII “SOTTO IL CIELO DI ROMA" - "UNDER THE ROMAN SKY"
Castel Gandolfo
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 9 april 2010
Copyrights: © 2010, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Jörgen Vijgen
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam