• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

VERPLICHTE FEESTDAGEN

Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
bepaalt:

"De Bisschoppenconferentie kan nochtans, na voorafgaande goedkeuring door de Apostolische Stoel, sommige van de verplichte feestdagen afschaffen of naar een zondag verplaatsen. "

Met instemming van de Congregatie voor de Bisschoppen d.d. 8 juli 1989 (Prot.n. 73/85) heeft de Nederlandse Bisschoppenconferentie daarom het volgende besloten:

"Op grond van Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
van het Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
zullen enkele verplichte feestdagen die meestal niet op zondag vallen, worden afgeschaft en enkele andere zullen op zondag worden geplaatst, overeenkomstig de jarenlange praktijk in de Nederlandse Kerkprovincie.

I. Als verplichte feestdag zijn afgeschaft:

1. het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd Maria (8 december);

2. het hoogfeest van de heilige Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria (19 maart);

3. het hoogfeest van de H.H. Petrus en Paulus, apostelen (29juni).

Deze hoogfeesten worden jaarlijks gevierd zoals alle hoogfeesten die geen verplichte feestdag zijn.

II. Als verplichte feestdag blijven gehandhaafd:

1. het hoogfeest van de Geboorte van de Heer (Kerstmis);

2. het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer;

3. het hoogfeest van de H. Maria, Moeder van God (1 januari)

III Naar de zondag worden verplaatst volgens de regels die staan in het Altaarmissaal voor de Nederlandse Kerkprovincie:

1. het hoogfeest van de Openbaring des Heren;

2. het Lichaam en Bloed van Christus (Sacramentsdag).

IV Bovendien blijven als verplichte feestdagen gehandhaafd:

1. het hoogfeest van de Maria Tenhemelopneming (15 augustus);

2. het hoogfeest van Allerheiligen (1 november).

Met ingang van 1 januari 1991 zullen deze twee feestdagen wederom worden gevierd op de dag zelf en niet meer verplaatst kunnen worden naar de voorafgaande of volgende zondag. Op deze feestdagen zullen de gelovigen deelnemen aan de viering van de H. Eucharistie. Zij zijn echter gedispenseerd in het "zich onthouden van werken en bezigheden" Wetboek
Codex Iuris Canonici
Codex van het Canonieke recht
(25 januari 1983)
, krachtens het decreet van de Congregatie voor de Bisschoppen, prot.n. 73/85 van 8 juli 1989.

Document

Naam: VERPLICHTE FEESTDAGEN
Soort: Nederlandse toepassingsbesluit
Auteur: Nederlandse Bisschoppenconferentie
Datum: 12 juni 1989
Copyrights: © 1989, Nadere Toepassingsbesluiten bij de 'Codex Iuris Canonici' - R.K. Regelingen Ned. Bis. Conferentie, Utrecht
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam