• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De concrete viering van het Jubeljaar
Het is echter duidelijk dat de viering van het Jubeljaar vooral belangrijk is voor de zonen van de Kerk, voor degenen die haar geloof in Christus de Verlosser geheel delen en in volle gemeenschap met haar leven. Zoals ik reeds heb aangekondigd, zal het Jubeljaar tegelijkertijd in Rome en in alle bisdommen van de wereld gevierd worden Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Toespraak over het komend heilig jaar tot de Curie-Kardinalen bij hun overbrengen van de Kerstwensen, Opgaan naar de Verlosser (23 dec 1982), 3. Ik zal hier naast enige voorschriften slechts enkele algemene richtlijnen aangeven ter verkrijging van de geestelijke voordelen die verbonden zijn aan deze feestelijke herdenking, terwijl ik het aan de bisschoppenconferenties en aan de bisschoppen van de afzonderlijke bisdommen overlaat te zorgen voor meer nauwkeurige aanwijzingen en meer concrete pastorale suggesties, in overeenstemming met de plaatselijke mentaliteit en gewoonten alsook met de doelstellingen van de 1950e verjaardag van de dood en de verrijzenis van Christus. De viering van deze gebeurtenis wil inderdaad vooral een oproep zijn tot boete en bekering, gesteltenissen die noodzakelijk zijn om deel te kunnen hebben aan de door Hem bewerkte verlossing en om tot een geestelijke vernieuwing te koen bij de gelovigen, de gezinnen, de parochies, de bisdommen, de kloostergemeenschappen en de overige centra van christelijk leven en apostolaat.

Bovenal wens ik dat men een fundamentele betekenis toekent aan de twee voornaamste voorwaarden die vereist zijn voor het verdienen van een volle aflaat: de persoonlijke en volledige biecht, die de ontmoeting is van de menselijke misère en de goddelijke barmhartigheid, en de waardig ontvangen heilige communie.

Met het oog hierop spoor ik alle priesters aan door edelmoedige beschikbaarheid en overgave aan de gelovigen alle gelegenheid te bieden de vruchten van de genademiddelen te genieten; om de taak van de biechtvaders te vergemakkelijken bepaal ik dat de priesters die jubileumbedevaarten begeleiden of vergezellen buiten hun bisdom gebruik zullen kunnen maken van de bevoegdheden die de wettige overheid hun heeft verleend in hun eigen bisdom. Er zullen bijzondere bevoegdheden worden verleend door de H. Apostolische Penitentiarie aan de speciale biechtvaders van de Patriarchale basilieken in Rome, alsmede aan alle andere biechtvaders die de biecht zullen horen van gelovigen die komen biechten om de jubileumaflaat te verdienen.

Uitdrukking gevend aan de moederlijke gevoelens van de Kerk bepaal ik dat de jubileumaflaat verdiend zal kunnen worden naar eigen keuze op één van de volgende wijzen die uitdrukking zijn van een voorbeeldig kerkelijk leven en tegelijk nieuwe inzet daarvoor.

Document

Naam: APERITE PORTAS REDEMPTIONIS
Opent de deuren voor de Verlosser
Soort: H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Brief
Auteur: H. Paus Johannes Paulus II
Datum: 6 januari 1983
Copyrights: © 1985, Stichting Verkondiging, Roermond
Bewerkt: 28 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam