• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

AAN HET AUSTRALISCHE VOLK EN TOT DE JONGEREN
Deelnemers aan de 23e Wereld Jongeren Dag

Foto: AP / Gregorio Borgia / Katholiek Nieuwsblad - Paus Benedictus XVI zwaait bovenaan de vliegtuigtrap op Richmond Air Base aan de rand van Sydney

Aan het geliefde volk van Australië
en aan de jonge pelgrims die deelnemen
aan de Wereldjongerendagen 2008

"Gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt om mijn getuigen te zijn" (Hand. 1, 8)


De genade en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus zijn met u allen! Over een paar dagen zal ik beginnen aan mijn Apostolisch Bezoek aan uw land om de 23e Wereldjongerendag in Sydney te vieren. Ik verheug me zeer op deze dagen die ik met u zal doorbrengen, in het bijzonder de gelegenheden voor gebed en reflectie met jongeren uit heel de wereld.

Op de eerste plaats wil ik mijn waardering uitspreken voor allen die zoveel van hun tijd, hun middelen en hun gebeden hebben gegeven om deze viering te ondersteunen: de Australische Regering en de Provinciale Regering van Nieuw Zuid Wales, de organisatoren van alle evenementen, en de zakenmensen die sponsor zijn. U allen hebt zich bereid getoond dit evenement te ondersteunen en namens de jongeren die aan de Wereldjongerendagen deelnemen, dank ik u oprecht. Veel jongeren hebben grote offers gebracht om de reis naar Australië te ondernemen. Ik bid dat zij overvloedig beloond zullen worden. De parochies, scholen en gastgezinnen zijn zeer ruimhartig geweest om deze jonge bezoekers te verwelkomen en ook zij verdienen onze dank en onze waardering.
"Gij zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komt om mijn getuigen te zijn" (Hand. 1, 8). Dit is het thema van de 23e Wereldjongerendag. Hoezeer heeft onze wereld een hernieuwde uitstorting van de Heilige Geest nodig! Er zijn nog veel mensen die nog nooit de Blijde Boodschap van Jezus Christus gehoord hebben. Ook zijn er nog mensen die om welke reden dan ook in deze Blijde Boodschap niet de verlossende waarheid hebben herkend die als enige onze diepste verlangens van onze harten kan vervullen. De Psalmist bidt: "Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw (Ps. 104, 30). Het is mijn vaste overtuiging dat jongeren geroepen zijn om instrumenten van die vernieuwing te zijn, om met hun leeftijdsgenoten te communiceren over de vreugde die ze hebben ervaren door het kennen en volgen van Christus en om met anderen de liefde te delen die de Geest in onze harten stort, zodat ook zij met hoop worden vervuld en dankbaar zijn voor alle goede dingen die ze van onze hemelse Vader hebben ontvangen.
Veel jonge mensen hebben tegenwoordig geen hoop. Ze staan perplex bij de vragen die op steeds dringendere wijze in een verwarde wereld op hen afkomen. Vaak zijn ze onzeker over waar ze naar toe moeten om antwoorden te vinden. Ze zien armoede en ongerechtigheid en ze verlangen naar oplossingen. Ze worden uitgedaagd door de argumenten van hen die het bestaan van God ontkennen en ze vragen zich af wat ze moeten antwoorden. Ze zien dat er door menselijke hebzucht grote schade aan het milieu wordt berokkend. Ze worstelen om wegen te vinden naar een leven dat in grotere harmonie met de natuur en met elkaar verkeert.
Waar kunnen we op zoek gaan naar antwoorden? De Geest wijst ons naar een weg die leidt naar leven, liefde en waarheid. De Geest wijst ons naar Jezus Christus. Er bestaat een gezegde dat aan Sint Augustinus wordt toegeschreven: "Als je jong wilt blijven, zoek dan Christus". In Hem vinden we de antwoorden die we zoeken. In Hem vinden we de doelen die het waard zijn om na te streven. In Hem vinden we de kracht om voort te gaan op het pad dat ons naar een betere wereld voert. Onze harten vinden geen rust totdat zij rusten in de Heer, zoals Sint Augustinus zegt in het begin van zijn H. Augustinus
Confessiones
Belijdenissen ()
, het beroemde relaas van zijn eigen jeugd. Ik bid dat de jongeren die in Sydney aan de viering van de Wereldjongerendagen deelnemen oprecht rust vinden in de Heer en dat zij zullen worden vervuld van vreugde en dat zij vol vuur de Blijde Boodschap onder hun vrienden, gezinnen en allen die ze ontmoeten zullen verspreiden.

Beste Australische vrienden. Hoewel ik slechts enkele dagen in uw land kan doorbrengen en ik niet buiten Sydney kan reizen, gaat mijn hart naar u allen uit, ook degenen die ziek zijn of in welke moeilijkheid dan ook verkeren. Namens alle jongeren dank ik u opnieuw dat u mijn missie steunt en ik vraag u voor hen speciaal te blijven bidden. Rest mij nog mijn uitnodiging aan alle jongeren te vernieuwen om mij te vergezellen in Australië, het grootse "Zuidland van de Heilige Geest". Ik verheug me om u allen daar te zien. Moge God u allen zegenen.

Benedictus XVI
Vaticaan, 4 juli 2008

Document

Naam: AAN HET AUSTRALISCHE VOLK EN TOT DE JONGEREN
Deelnemers aan de 23e Wereld Jongeren Dag
Soort: Paus Benedictus XVI - Boodschap
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 4 juli 2008
Copyrights: © 2008, Libreria Editrice Vaticana
Vert: Katholiek Nederland. Alineanummering en -indeling: Redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Referenties naar dit document

 
Geen documenten gevonden!
 
Geen berichten gevonden!

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam