• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Zoals reeds is meegedeeld, zullen wij, als het God belieft, voor de eerste keer, sinds het de Heer heeft behaagd ons ondanks onze onwaardigheid tot het pausschap te verheffen, tot de creatie overgaan van nieuwe leden van het heilig college. Verleden jaar hebben wij in onze kersttoespraak op de ernstige en menigvuldige moeilijkheden gewezen, die ons helaas tot dan toe hadden verhinderd de vele vacatures in de Romeinse curie aan te vullen. Wat een vreugde zal het derhalve voor ons zijn, ons hier binnenkort omringd te zien van een zo aanzienlijk getal nieuwe kardinalen, die door hun uitmuntende deugden en door hun erkende verdiensten ons bijzonder waardig leken om tot het heilig purper te worden verheven! Deze uitzonderlijke gebeurtenis verdient naar ons inzicht door enkele bijzondere beschouwingen te worden toegelicht.

Document

Naam: NEGLI ULTIMI SEI ANNI
Kerstrede tot kardinalen, bisschoppen en prelaten van de Romeinse Curie - Over het bovennationale karakter van de Kerk
Soort: Paus Pius XII - Radiotoespraak
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 24 december 1945
Copyrights: © 1955, Ecclesia Docens 0753, p. 62-73 Uitg. Gooi & Sticht, Hilversum
Vert.: Drs. R. van Kempen C.ss.R.
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam