• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Maar deze geestelijke inspanning, gericht op een maximum aan zeggingskracht dat de liturgie zeker waardig is, mag 'u uw derde, zeer menselijke taak toch niet doen vergeten. Een taak die heden Jen dage, kan men zeggen, voorop staat in de doelstellingen van de liturgische vernieuwing: namelijk de liturgische plechtigheden zo toegankelijk mogelijk te maken voor een zo groot mogelijk deel van de gelovigen, zowel wat hun begripsinhoud en uitdrukkingskracht betreft als naar de wijze waarop zij worden uitgevoerd. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 11.14 Het gaat hier om een inspanning om de liturgische vormen en het liturgisch taaleigen in overeenstemming te brengen met de eisen van de pastoraal, met het catechetisch doel van de eredienst, met de geestelijke en morele vorming van de gelovigen, met het verlangen naar vereniging met God, en met de eigen aard van hét heilig teken dat tegelijk begrepen en tot in zijn specifiek religieuze dimensie ervaren wil worden. Hoeveel ervaring, hoeveel liefde eist dit niet van u, die aan de nieuwe liturgie vorm geeft en haar schatten terugvindt die tot nu toe verborgen waren - die heilige liturgie die een harmonische vereniging moet zijn van schoonheid en eenvoud, diepte en helderheid, kwaliteit en beknoptheid, van de echo van vroeger eeuwen en de stem van onze tijd. U is deze heerlijke taak door de Kerk van God toevertrouwd.

Document

Naam: TOT MEDEWERKERS EN DESKUNDIGEN VAN DE RAAD ("CONCILIUM") ‘TER UITVOERING VAN DE CONSTITUTIE OVER DE H. LITURGIE’
Soort: H. Paus Paulus VI - Toespraak
Auteur: H. Paus Paulus VI
Datum: 13 oktober 1966
Copyrights: © 1967, Katholiek Archief 22e jrg nr 5 p. 116-119
Alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam