• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Hoewel het Oude en Nieuwe Testament leren dat de mens een rationele en intellectuele geest heeft en alle uit God sprekende Vaders en kerkleraren dezelfde mening bevestigen, zijn sommigen, die zich bezighouden met het uitvinden van slechte dingen,  tot zo een grote mate van goddeloosheid gekomen, dat zij schaamteloos proberen te onderrichten dat de mens twee zielen heeft en met enkele onzinnige pogingen {zoals de heilige Apostel Paulus zegt: “de wijsheid tot dwaasheid gemaakt” (1 Kor. 1, 20)} hun eigen ketterij proberen te bestendigen.

Document

Naam: SESSIO X - CANONES
10e Zitting - Canones
Soort: 4e Concilie van Constantinopel
Datum: 28 februari 870
Copyrights: © 2021, Stg. InterKerk
Vert. uit het Latijn: George Dölle pr., Lucas Verlinden, Bram Witvliet
Bewerkt: 16 augustus 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam