• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Behalve de heilige vaten en de heilige gewaden, waarvoor een bepaald materiaal is voorgeschreven, moeten ook andere voorwerpen die voor liturgisch gebruik bestemd zijn Vgl. Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten, Over de zegeningen, De benedictionibus (1 jan 1984). Deel III: Wat betreft de zegening van voorwerpen die in kerken bestemd zijn voor liturgisch gebruik of hoe dan ook in het kerkgebouw worden toegelaten, waardig zijn en beantwoorden aan het doel waarvoor elk voorwerp bestemd is.
Op bijzondere wijze dient ervoor gezorgd te worden dat de liturgische boeken, vooral het evangeliarium en het lectionarium, die bestemd zijn voor de verkondiging van Gods woord en daarom een bijzondere verering genieten, in de liturgische handeling werkelijk tekenen en symbolen zijn van de hemelse zaken en daarom waarlijk waardig, sierlijk en mooi zijn.
Bovendien dient alle zorg besteed te worden aan alles wat direct verbonden wordt met het altaar en de eucharistieviering, zoals het altaarkruis en het kruis dat in de processie wordt meegedragen.
Men streve er ernstig naar om ook in de dingen van minder belang de eisen van de kunst op gepaste wijze te eerbiedigen en steeds voorname eenvoud te laten samengaan met netheid.

Document

Naam: INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI
Algemeen Statuut van het Romeins Missaal - Editio typica tertio 2002 / emendata 2008
Soort: Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Datum: 18 maart 2002
Copyrights: © 2004,Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie / NRL
Liturgische Documentatie, dl. 3
Aanpassingen aan de versie "emendata (2008)": redactie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam