• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Voor velen van onze tijdgenoten, waarvan de persoonlijke opvatting op enige wijze "gesloopt" is door de ideologieën, is het huwelijk haast ondenkbaar; de echtelijke werkelijkheid heeft geen enkele betekenis voor deze personen. Hoe kan de pastorale zorg van de Kerk ook voor hen een heilsevenement worden? Op dit terrein is de politieke en parlementaire betrokkenheid van de katholieken beslissend die verantwoordelijkheden hebben in deze milieus. De parlementariërs vertegenwoordigen en bepalen in hoge mate de ethos van het volk. Het is daarom bijzonder belangrijk een beroep te doen de verleiding van de onverschilligheid te ontstijgen in de politieke en parlementaire milieus door aan te dringen op de noodzakelijkheid van publiekelijk getuigen van de waardigheid van het individu. Gelijkstelling van de "de facto verbintenissen" aan het gezin houdt in, heeft men gezien, een verandering van de orde die zich richt op het algemeen welzijn van de maatschappij en veroorzaakt een devaluatie van het instituut van het gezin gebaseerd op het huwelijk. Zij is schadelijk voor de mensen, de gezinnen en de samenleving. Het "politiek mogelijke" en zijn verandering door de tijd heen kunnen de fundamentele principes van de waarheid over het individu niet laten abstraheren, die de houdingen, de initiatieven en de programma's voor de toekomst moeten inspireren. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Over de waarde en de onaantastbaarheid van het menselijk leven, Evangelium Vitae (25 mrt 1995), 73 Het zou ook nuttig zijn het "dogma" van het onlosmakelijke verband tussen democratie en ethische relativisme weer ter discussie te stellen waarop een groot aantal wetsvoorstellen gebaseerd zijn, die gelijkstelling van de "de facto verbintenissen" met het gezin beogen.

Het probleem van de "de facto verbintenissen" is een grote uitdaging voor de christenen, die in staat moeten zijn het rationele element van het geloof te tonen, de diepe rationaliteit van het Evangelie van het huwelijke en het gezin. Elke verkondiging van dit Evangelie dat niet in staat zou zijn aan deze uitdaging inzake de rationaliteit gehoor te geven (opgevat als een nauwe band tussen de desiderium naturale van de mens en het Evangelie dat door de Kerk verkondigd wordt) zou ineffectief zijn. Het is daarom tegenwoordig meer dan ooit nodig de innerlijke geloofwaardigheid van de waarheid over de mens aan te tonen, die ten grondslag ligt aan het instituut van de echtelijke liefde. In tegenstelling tot de andere sacramenten maakt het huwelijk deel uit van de Schepping door gegrift te zijn in de natuurlijke dynamiek van de mensheid. Ten tweede in het noodzakelijk na te denken over de fundamentele basis, de essentiële principes die de opvoedkundige activiteiten inspireren in de diverse milieus en instituten. Wat is tegenwoordig de filosofie van de opvoedkundige instituten van de Kerk en hoe worden deze principes vertaald in een doeltreffende vorming tot het huwelijk en het gezin als fundamentele en noodzakelijke kern van de samenleving?

Document

Naam: GEZIN, FAMILIE EN "DE FACTO VERBINTENISSEN"
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 26 juli 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk
Bewerkt: 23 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam