• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De waarachtigheid inzake de echtelijke liefde maakt de ernstige sociale gevolgen begrijpelijker die uit het institutionaliseren van homoseksuele verhoudingen zou voortvloeien: "Het is duidelijk dat de eis een echtelijke status toe te kennen aan een verbintenis tussen twee personen van hetzelfde geslacht ongepast is. Het belangrijkste tegenargument is de objectieve onmogelijkheid om dit huwelijk vruchtbaar te maken zodat het leven doorgegeven kan worden volgens het plan door God gegrift in de structuur zelf van het menselijk wezen. Een ander bezwaar is het ontbreken van de voorwaarden verbonden aan de interpersoonlijke complementariteit van man en vrouw die gewenst is door de Schepper, zowel op het fysiekbiologische als op het psychologische terrein." H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, Tot het Tribunaal van de Romeinse Rota (21 jan 1999), 5 Het huwelijk kan niet worden gereduceerd tot het peil van een homoseksuele relatie; dit is in tegenspraak met het gezonde verstand. De morele en juridische gevolgen van de eis om het samenleven van homoseksuele stellen te beschouwen als de "de facto verbintenissen" zouden buitengewoon ernstig zijn. Vgl. Catechismus-Compendium, Catechismus van de Katholieke Kerk (15 aug 1997), 2357-2359 "De "de facto verbintenissen" tussen homoseksuelen bevatten anderzijds een jammerlijke vervorming van datgene wat een vereniging in liefde en in leven tussen man en vrouw zou moeten zijn, in een wederzijdse overgave openstaand voor het leven." Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Angelus/Regina Caeli, Over o.a. het huwelijk (19 juni 1994) De pretentie zulke verbintenissen gelijk te stellen aan het "legale huwelijk" zoals sommige recente initiatieven verlangen, is nog veel ernstiger. Pauselijke Raad voor het Gezin, Declaratie naar aanleiding van de Resolutie van het Europese parlement van 16 maart 200, waarbij de facto verbindingen, waaronder die van een gelijk geslacht, gelijkgesteld wordt aan een gezin (17 mrt 2000) Bovendien nog voegen de initiatieven, die adoptie van kinderen door homoseksuele paren beogen te legaliseren, aan het bovenstaande een erg gevaarlijke factor toe. "De band tussen twee mannen of twee vrouwen zou geen echt gezin kunnen stichten en nog minder kan men aan zulk een verbintenis die geen gezin is, het recht tot adoptie van kinderen toekennen." H. Paus Johannes Paulus II, Angelus/Regina Caeli, Over het Jaar van het gezin (20 feb 1994), 2 Men heeft niet de intentie om deze personen te discrimineren, maar denkend aan de sociale verhevenheid van de waarachtigheid van echtelijke liefde, vloeit hieruit voort, dat erkenning of erger nog gelijkstelling van homoseksuele verhoudingen aan het huwelijk een ernstige vergissing zou zijn. Het negeren zou daarentegen ernstige schade berokkenen aan het algemeen welzijn van de samenleving, die wil dat de wetten de echtverbintenis als basis voor het gezin erkennen, begunstigen en beschermen.

Document

Naam: GEZIN, FAMILIE EN "DE FACTO VERBINTENISSEN"
Soort: Pauselijke Raad voor het Gezin
Auteur: Pauselijke Raad voor het Gezin
Datum: 26 juli 2000
Copyrights: © 2001, Stg. InterKerk
Bewerkt: 23 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam