Sacramentsdag, Hoogfeest van het Lichaam en Bloed van Onze Heer Jezus Christus

“God, die ons in het wondervol Sacrament van de Eucharistie de gedachtenis van Uw lijden hebt nagelaten: geef, smeken wij, de heilige geheimen van Uw Lichaam en Bloed zó te vieren, dat wij de vrucht van Uw verlossing blijvend in ons mogen ontwaren.” (Collecta van het Feest van het Allerheiligst Sacrament)

Sacramentsdag 2024, dat op donderdag 30mei gevierd wordt (in bijv. Nederland en België veelal op de zondag erna) is een bijzondere gelegenheid teksten over de Eucharistie te lezen. Paus Franciscus hield in 2013 de volgende homilie op het voorplein van de Sint Jan van Lateranen. In 2017 hield hij op dezelfde plek een andere homilie.
In 2012 hield de Paus Benedictus XVI een homilie over met name de Aanbidding van Allerheiligst Sacrament en in 2008 een andere homilie over drie houdingen op dit feest.

Een uitgebreider overzicht van met name homilieën op dit feest is te vinden in het Thema Sacramentsdag.

In 2004 kondigde de H. Paus Johannes Paulus II een Jaar van de Eucharistie aan. In dit Thema, naar aanleiding van dit Jaar, staan tal van verwijzingen naar die teksten over de Eucharistie.

De Catechismus van de Katholieke Kerk, nrs. 1373-1376 geeft in het kort de essentie van dit feest weer.

Tot aan Paus Benedictus XVI was het gebruikelijk dat op de donderdag ná Zondag Trinitatis in de St. Jan van Lateranen, de kerk met de cathedra van de Bisschop van Rome, de H. Mis werd gevierd. Aansluitend liep men de Sacramentsprocessie over de straten van Rome naar de Maria Maggiore. De foto bij dit artikel stamt uit 1950: te zien is het Allerheiligst Sacrament waarvoor Paus Pius XII geknield en biddend verwijld. Paus Franciscus breekt met deze traditie, neemt niet meer deel een Sacramentsprocessie, heeft voor het Vaticaan Sacramentsdag naar de zondag verplaatst en viert zelf meestal in één van de Romeinse parochies een H. Mis.