• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
   Dit is een werkvertaling

Nog een laatste reden die ik zou willen toevoegen als basis voor mijn besluit: in de bewoordingen en houdingen van velen wordt steeds duidelijker dat er een nauw verband bestaat tussen de keuze van vieringen volgens de liturgische boeken van vóór Vaticanum II en de afwijzing van de Kerk en haar instellingen in naam van wat zij beschouwen als de "ware Kerk". Het betreft een gedrag dat in tegenspraak is met de gemeenschap, waardoor die impuls tot verdeeldheid wordt aangewakkerd. “Ik ben van Paulus; ik ben van Apollos; ik ben van Kefas; Ik behoor tot Christus" -waartegen de apostel Paulus resoluut ageerde (1 Kor. 1, 12-13). Het is om de eenheid van Christus' Lichaam te verdedigen dat ik me genoopt zie de faculteit in te trekken die door mijn voorgangers is verleend. Het vervormde gebruik dat ervan is gemaakt is in strijd met de redenen die hen ertoe brachten de vrijheid te verlenen om de Mis te vieren met het H. Paus Johannes XXIII - Apostolische Constitutie
Missale Romanum ex auctoritate Joanne XXIII, P.P. (23 juni 1962)
. Aangezien "liturgische handelingen geen privé-handelingen zijn, maar vieringen van de Kerk die een 'sacrament van eenheid' is" Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 26, moeten ze in gemeenschap worden uitgevoerd met de Kerk. Het Tweede Vaticaans Concilie bevestigde opnieuw de externe banden van opname in de Kerk - de geloofsbelijdenis, de sacramenten, de gemeenschap - en bevestigde met de heilige Augustinus dat het een voorwaarde is om gered te worden om in de Kerk blijven niet alleen "met het lichaam", maar ook "met het hart." Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de heilige liturgie, Sacrosanctum Concilium (4 dec 1963), 14

Document

Naam: PRESENTATIE VAN HET MOTU PROPRIO TRADITIONIS CUSTODES OVER DE ROMEINSE LITURGIE VAN VOOR DE HERVORMING VAN 1970
Aan de Bisschoppen van de gehele wereld
Soort: Paus Franciscus - Brief
Auteur: Paus Franciscus
Datum: 16 juli 2021
Copyrights: © 2021, Libreria Editrice Vaticana / Stg. InterKerk / Nederlandse Bisschoppenconferentie
Werkvert. uit Spaanse vertaling: W.J.G.A. Veth pr.; alineaverdeling en -nummering: redactie
Bewerkt: 14 september 2021

Opties

Internetadres
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam