Het Kostbaar Bloed van Onze Heer Jezus Christus

Ruim zestig jaar geleden, in het jaar 1960, schreef de heilige Paus Johannes XXIII een apostolische brief ‘Inde a Primis‘ over de devotie tot het kostbaar Bloed van Christus. Daarin lezen we o.a.:

“De kracht van het Bloed van Christus, God en mens, is oneindig groot, en de liefde, die onze Verlosser bewogen heeft, het te vergieten, is eveneens oneindig. Reeds bij de besnijdenis op de achtste dag na Zijn geboorte vergoot Hij Zijn Bloed, en daarna heeft dit overvloedig gestroomd, toen Hij in de hof van Getsemane, “aan doodsangst ten prooi” nog met meer aandrang bad, bij Zijn geseling en doornenkroning, toen Hij opging naar Calvarië en daar aan het kruis genageld werd, en tenslotte toen Zijn zijde met een brede wond werd geopend, tot een teken van dit goddelijk Bloed, dat ook vloeit door alle Sacramenten van de Kerk. Dit alles maakt het niet alleen passend, maar ook noodzakelijk, dat alle gelovigen door het Bloed herboren, dit met godsvrucht aanbidden en Het een dankbare liefde betuigen.” (Inde a Primis, nr. 6)

Paus Benedictus XVI herinnerde in zijn Angelustoespraak van 5 juli 2009 aan het feest van het Kostbaar Bloed van Christus dat de Kerk tot aan de liturgiehervorming in 1960 op de eerste zondag van de maand juli heeft gevierd. In 1849 namelijk had Paus Pius IX vastgesteld dat dit feest op 18 augustus gevoerd werd, Pius X verplaatste het naar 1 juli en onder Pius XI werd het naar de eerste zondag van juli verplaatst. In de nieuwe liturgie vanaf 1970 is het verdwenen en in 2008 terug op de kalender op 1 juli geplaatst.

Nu staat het nog wel 1 juli volgens de kalender uit 1960 dat in gebruik is bij de Traditionele Latijnse Mis. Het feest van het verlossende Bloed van onze Zaligmaker bepaalde zelfs de gehele maand juli dat ‘de maand van het Kostbaar Bloed’ wordt genoemd, zoals de maand juni in het bijzonder is toegewijd aan het Allerheiligst Hart van Jezus.

Zie ook het Thema hierover.

Het Directorium voor de Volksvroomheid, nr. 175-179 beschrijft de verering van het Kostbaar Bloed.