Heilige Schrift

Oktober 2008 werd de 12e Gewone Bisschoppensynode gehouden over “Het Woord van God in het leven en de zending van de Kerk”. In deze Synode zijn Bisschoppen uit de gehele wereld onder meer nagegaan welke rol de moderne communicatiemiddelen kunnen vervullen bij de verspreiding van het Woord van God. Ook werd het belang van de Bijbel als openbaring van het Woord van God onderstreept, maar ook erkend dat het in de wereld van vandaag niet eenvoudig is het Woord goed te begrijpen. Het heeft een impuls willen geven aan de liefde voor de Schrift bij katholieke gelovigen wereldwijd.

Donderdag 11 november 2010 werd de Postsynodale Apostolische Exhortatie Verbum Domini van Paus Benedictus XVI gepresenteerd, waarin hij een samenvatting geeft van de Synode, de voorstellen van de Bisschoppen aan hem gedaan verwerkt en op basis hiervan de lezing en het gebruik van de Heilige Schrift aanbeveelt.

Zie ook het Thema over de Heilige Schrift met verwijzingen naar andere belangwekkende documenten over het onderwerp van de Bijbel. Nog een ander Thema Paus Benedictus XVI en de Heilige Schrift geeft een eerste ingang in de diverse catecheses die deze Paus gegeven heeft met uitleg van Bijbelpassages en daarnaast een overzicht van speciale uitdrukkingen en hun uitleg, zoals door deze Paus gegeven.

Paus Franciscus heeft in 2019 bij Motu Proprio Aparuit Illis vastgesteld dat de 3e Zondag door het Jaar als thema “Zondag van het Woord” meekrijgt.