Allerheiligen en Allerzielen

Allerheiligen, als zondag te vieren op 1 november, en Allerzielen, als gedachtenis te vieren op 2 november, horen als vieringen bij elkaar.

Op Allerheiligen worden niet alleen martelaren, maar ook heiligen – benoemden en onbenoemden -, dit zijn gelovigen die door hun leven een bijzonder getuigenis hebben afgelegd van hun geloof in Christus, herdacht. Het Martyrologium Romanum is het liturgische overzicht van al deze heiligen, die de Kerk tot de eer der altaren heeft verheven.

Allerzielen is een dag van gebed voor allen die uit dit leven zijn heengegaan en nog niet voor altijd bij de Heer zijn. Op beide dagen staat ons geloof in het eeuwig leven centraal.