Heilig Hart van Jezus

Van oudsher is de maand juni toegewijd aan het Allerheiligst Hart van Jezus. Het Hoogfeest ervan wordt gevierd op de vrijdag na de tweede zondag na Pinksteren. In 2024 wordt het feest op 7 juni gevierd.

De devotie tot het Heilig Hart vormt een grote historische uiting van de godsvrucht van de Kerk voor Jezus Christus, haar Bruidegom en Heer. Zij vraagt een fundamentele houding die bestaat uit bekering en herstel, liefde en dankbaarheid, apostolische inzet en toewijding tegenover Christus en Zijn heilswerk.

Het Heilig Hart van Jezus is het zinnebeeld van de immense liefde van Jezus Christus voor God en de mensheid. De devotie tot het Heilig Hart is gericht op de minnende kracht die behoort tot de menselijke natuur van Christus. De Heilig-Hartdevotie brak pas echt goed door de berichten over de visioenen van zuster Margaretha Maria Alacoque (1646-1690). Aan haar zou Jezus zijn bloedend hart hebben getoond. Jezus had kenbaar gemaakt dat de kerkelijke autoriteiten een feest ter ere van zijn liefde moesten instellen en wel op de derde vrijdag na Pinksteren. Dat leidde er toe dat paus Clemens XIII in 1765 de ‘derde vrijdag na Pinksteren’ als een plaatselijk feest erkende. Paus Pius IX schreef het feest in 1856 voor in heel de RK-Kerk. Thans is het een hoogfeest.

In het Thema “Heilig Hart van Jezus” treft u een aantal belangwekkende teksten over het Hoogfeest van het Allerheiligst van Jezus aan.