• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Non als martelares erkend: ze werd vermoord bij de onrust na de Regensburger Rede

Naast het erkennen als “Eerbiedwaardige Dienaar Gods” van Paus Johannes Paulus I door de huidige Paus Franciscus werd in dezelfde sessie Zuster Leonella Sgorbati erkend als martelares. Indien er nu een wonder toegeschreven kan worden aan het inroepen van haar voorspraak is de weg open voor het verdere zaligverklaringsproces.

In september 2006 hield Paus Benedictus XVI in Regensburg een Paus Benedictus XVI - Toespraak
Geloof, Rede en Universiteit - Herinneringen en reflecties
Lezing over het thema gehouden bij de ontmoeting met vertegenwoordigers uit de wetenschap in de Aula Magna van de Universiteit van Regensburg
(12 september 2006)
die in het Midden Oosten zeer heftige reacties opriep. Bij de onlusten in Somalië werd deze 65 jarige Italiaanse zuster vermoord uit haat tegen het christelijk geloof. De onlusten waren ook daar een reactie op de Paus Benedictus XVI - Toespraak
Geloof, Rede en Universiteit - Herinneringen en reflecties
Lezing over het thema gehouden bij de ontmoeting met vertegenwoordigers uit de wetenschap in de Aula Magna van de Universiteit van Regensburg
(12 september 2006)
van Paus Benedictus XVI.

Zuster Leonella Sgorbati, een Zuster van de  Missionarissen van de Vertroosting (begin 20e eeuw in Italië ontstaan en daar hetende Missionari della Consolata), en haar lijfwacht, een moslim genaamd Mohammed Osman Mahamud, werden op 17 september 2006 in Mogadishu in Somalië beschoten. Zij werd in allerijl naar een ziekenhuis gebracht, maar waar ze spoedig bezweek aan de schotwonden. Ze had heel haar religieuze leven doorgebracht in Afrika, de meeste daarvan in Kenia.

”Ik vergeef, ik vergeef, ik vergeef” waren haar laatste woorden, fluisterend in het oor van haar medezuster Marzia Feurra gesproken.

De erkenning dat ze martelares is door Paus Franciscus gisteren en dat vandaag donderdag bekend is gemaakt door het Vaticaan, betekent dat erkend wordt dat ze vermoord is in odium fidei, in haat tegen het geloof.

In 2001 was Zuster Sgorbati enige maanden in de hoofdstad van Somalië om er een school voor verpleegsters te openen die geleid zou worden door de organisatie SOS Children’s Village. In 2002 lukte het haar de school te openen en toen de eerste studenten zich meldden nam ze drie ervan mee naar Kenia om hen een opleiding aan de universiteit te laten volgen.
Daarop had ze echter problemen om weer terug te keren naar Somalië, maar uiteindelijk was het haar toegestaan terug te keren en op 13 september 2006, enkele dagen voor de moord, mocht ze terugkeren. Sgorbati en haar lijfwacht werden in een hinderlaag gelokt en door twee mannen, die zich schuil hielden achter auto’s en een kiosk, beschoten. Met de eerste schoten werd zij geraakt in haar dij. De lijfwacht beantwoorde het vuur en beschermde met zijn lichaam de Zuster. Hij liet daarbij echter het leven, terwijl zij naar een hospitaal werd gebracht. Twee verdachten werden later opgearresteerd.
De zuster was 7 maal getroffen en deze wonden waren te ernstig. Ze was een van de twee buitenlanders die nog in Mogadishu waren, de stad die toen volledig in handen was van islamitische militanten.

Tot op heden blijft het motief van de moord op haar onbekend. Echter kwam het twee dagen nadat een extreme Somalische geestelijke Sheikh Abubakar Hassan Malin gelovigen in zijn moskee had verteld dat iedereen die de profeet Mohammed belasterd nagejaagd en vermoord moest worden.

De oproep van de geestelijke was een direct antwoord op de Paus Benedictus XVI - Toespraak
Geloof, Rede en Universiteit - Herinneringen en reflecties
Lezing over het thema gehouden bij de ontmoeting met vertegenwoordigers uit de wetenschap in de Aula Magna van de Universiteit van Regensburg
(12 september 2006)
van Paus Benedictus XVI gehouden had in Regensburg op de voorafgaande dinsdag. De Duitse Paus gaf in een 40 minuten durende Paus Benedictus XVI - Toespraak
Geloof, Rede en Universiteit - Herinneringen en reflecties
Lezing over het thema gehouden bij de ontmoeting met vertegenwoordigers uit de wetenschap in de Aula Magna van de Universiteit van Regensburg
(12 september 2006)
aan de Universiteit van Regensburg een kort overzicht van de relatie tussen geloof en rede.
In zijn Paus Benedictus XVI - Toespraak
Geloof, Rede en Universiteit - Herinneringen en reflecties
Lezing over het thema gehouden bij de ontmoeting met vertegenwoordigers uit de wetenschap in de Aula Magna van de Universiteit van Regensburg
(12 september 2006)
beschreef Benedictus dat religie en rede elkaar nodig hebben en hield een pleidooi tegen religieus geweld. Hij opende echter zijn Paus Benedictus XVI - Toespraak
Geloof, Rede en Universiteit - Herinneringen en reflecties
Lezing over het thema gehouden bij de ontmoeting met vertegenwoordigers uit de wetenschap in de Aula Magna van de Universiteit van Regensburg
(12 september 2006)
met het aanhalen van een citaat van een 14e eeuwse dialoog tussen de Byzantijnse keizer Michael II Paleologus en een “geleerde Pers”, waarbij de keizer de islam bekritiseerde.

Hij haalde een citaat aan: “Zonder op details in te gaan als het verschil in behandeling van "hen die het Boek hebben" en de "ongelovigen" , richt hij zich in een verbazingwekkend botte, voor ons onaanvaardbaar botte vorm, zomaar met de centrale vraag naar de verhouding tussen godsdienst en geweld in het algemeen tot zijn gesprekspartner. Hij zegt: "Laat mij dan zien wat Mohammed voor nieuws heeft gebracht, en je zult er alleen maar iets slechts en onmenselijks vinden, zoals dit: dat hij voorgeschreven heeft, het geloof dat hij predikte met het zwaard te verbreiden.” zei de Paus, nogmaals benadrukkend dat het een citaat was van de keizer. Paus Benedictus XVI, Toespraak, Lezing over het thema gehouden bij de ontmoeting met vertegenwoordigers uit de wetenschap in de Aula Magna van de Universiteit van Regensburg, Geloof, Rede en Universiteit - Herinneringen en reflecties (12 sept 2006), 3

Op veel plekken in de wereld werd er geprotesteerd en geweld gepleegd. Zeven kerken op de West Bank en de Gazastrook werden aangevallen, poppen die de Paus moesten voorstellen verbrand in de straten van Ankara en grote protestmarsen werden gehouden in grote moslimstaten als Indonesië.

Gezien de wijdverspreidde oproer in de moslimwereld en de concrete oproep van de Somalische geestelijke werd direct de moord op Zuster Sgorbati in verband gebracht met de Paus Benedictus XVI - Toespraak
Geloof, Rede en Universiteit - Herinneringen en reflecties
Lezing over het thema gehouden bij de ontmoeting met vertegenwoordigers uit de wetenschap in de Aula Magna van de Universiteit van Regensburg
(12 september 2006)
van Paus Benedictus.

In die tijd verklaarde de pauselijke nuntius in Kenia, waar de zuster werd begraven, dat het onduidelijk was of haar dood te maken had met religieus extremisme, omdat “helaas” ze niet de eerste Katholieke missionaris was in Somalië, die bedreigd werd.

Tot op de dag van vandaag menen waarnemers dat de aanval te maken heeft gehad met de gewelddadige reacties tegen de Paus Benedictus XVI - Toespraak
Geloof, Rede en Universiteit - Herinneringen en reflecties
Lezing over het thema gehouden bij de ontmoeting met vertegenwoordigers uit de wetenschap in de Aula Magna van de Universiteit van Regensburg
(12 september 2006)
van Benedictus, dat ook nog aanhield nadat de Paus verontschuldigingen had aangeboden op de zondag, de dag nadat Sgorbati was vermoord

“Het spijt mij zeer voor de reacties in sommige landen die gekomen als reactie op enkele citaten uit de Paus Benedictus XVI - Toespraak
Geloof, Rede en Universiteit - Herinneringen en reflecties
Lezing over het thema gehouden bij de ontmoeting met vertegenwoordigers uit de wetenschap in de Aula Magna van de Universiteit van Regensburg
(12 september 2006)
in Regensburg uitgesproken, die beschouwd werden als een aanval en die gevoelig liggen bij de moslims”, zei de Paus. “Dit waren citaten uit een Middeleeuwse tekst, dat op geen enkele wijze mijn persoonlijke mening weerspiegelt... Ik hoop dat deze verontschuldigingen helpen om de harten tot rust te brengen en de werkelijke bedoeling van mijn Paus Benedictus XVI - Toespraak
Geloof, Rede en Universiteit - Herinneringen en reflecties
Lezing over het thema gehouden bij de ontmoeting met vertegenwoordigers uit de wetenschap in de Aula Magna van de Universiteit van Regensburg
(12 september 2006)
, welke in zijn geheel was en is een uitnodiging tot een eerlijke en diepgaande dialoog, vanuit een groot wederzijds respect.” De volgende zondag, waarbij Benedictus o.a. verwees naar Zuster Sgorbati, zei hij dat sommigen gevraagd was een “uiterste getuigenis te geven met hun bloed.”

“ Ze werd slachtoffer van geweld....Deze zuster die zoveel jaar van haar leven had gediend voor de armen en de kinderen van Somalië overleed met de woorden ‘vergiffenis’ op haar lippen... Dit is het meest authentieke christelijke getuigenis, een vredig teken van de tegenstelling tussen de victorie van liefde over haat en slechtheid.”

Het kruis dat Zuster Sgorbati droeg gedurende haar leven wordt bewaard in de Romeinse kerk San Bartholomeus, welke door de Katholieke gemeenschap San Egidio wordt beheerd als de herinneringsplek aan de moderne martelaren.

Bron: cruxnow.com
Vert.: redactie

Publicatiedatum: 9 november 2017
Laatst bewerkt: 10 november 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam