• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De bovengenoemde religieus:
  1. heeft, wanneer hij door zijn professie het eigendomsrecht van goederen verloren heeft, het gebruik, vruchtgebruik en beheer van de goederen die hem ten deel vallen; maar de eigendom verwerven een diocesane Bisschop en de anderen over wie in can. 381, § 2, voor de particuliere Kerk; de overigen voor het instituut of voor de Heilige Stoel, naar gelang het instituut bekwaam is goederen te bezitten of niet;
  2. herkrijgt, wanneer hij door zijn professie het eigendomsrecht van goederen niet verloren heeft, het gebruik, vruchtgebruik en beheer van de goederen die hij had; wat hem daarna ten deel valt, verwerft hij ten volle voor zichzelf;
  3. moet echter in beide gevallen over de goederen die hem niet omwille van zijn persoon ten deel vallen, beschikken overeenkomstig de wil van de schenkers.

Document

Naam: CODEX IURIS CANONICI
Codex van het Canonieke recht
Soort: Wetboek
Auteur: Aucturitate Ioannis Pauli PP. II
Datum: 25 januari 1983
Copyrights: © www.kerkrecht.nl
Aan de hier gepubliceerde versie kunnen geen rechten ontleend worden
Bewerkt: 26 oktober 2021

Referenties naar dit document

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam