• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Hoe kan ons gebed doeltreffend zijn?
De openbaring van het gebed in de heilseconomie leert ons dat het geloof berust op het handelend optreden van God in de geschiedenis. Het kinderlijke vertrouwen wordt gewekt door zijn handelend optreden bij uitstek: het lijden en de verrijzenis van zijn Zoon. Het christelijke gebed is een samenwerken met zijn Voorzienigheid, met zijn plan van liefde voor de mensen.

Bij de heilige Paulus is dat vertrouwen stoutmoedig, Vgl. Rom. 10,12-13 omdat het gegrondvest is op het gebed van de Geest in ons en op de trouwe liefde van de Vader die ons zijn enige Zoon gegeven heeft. Vgl. Rom. 8,26-39 De omvorming van het hart dat bidt, is het eerste antwoord op onze vraag.

Het gebed van Jezus maakt van het christelijke gebed een doeltreffend gebed. Jezus is het model van het christelijke gebed, Hij bidt in ons en met ons. Omdat het hart van de Zoon alleen maar nastreeft wat de Vader behaagt, hoe zou het hart van de aangenomen kinderen zich dan eerder aan de gaven dan aan de Gever kunnen hechten?

Jezus bidt ook voor ons, in plaats van ons en ten gunste van ons. Al onze vragen zijn eens en vooral samengebald in zijn kreet op het kruis en zijn verhoord door de Vader bij zijn verrijzenis, en daarom komt Hij onophoudelijk voor ons tussenbeide bij de Vader. Vgl. Heb. 5,7 Vgl. Heb. 7,25 Vgl. Heb. 9,24  Als ons gebed vastberaden verenigd wordt met dat van Jezus, in het vertrouwen en in de kinderlijke vrijmoedigheid, dan ver krijgen wij alles wat wij vragen in zijn naam, ja zelfs, meer dan dit of dat: de Heilige Geest zelf, in Wie alle gaven vervat zijn.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 11 oktober 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam