Paus Johannes Paulus I

Op 28 september 1978 stierf Paus Johannes Paulus I na een pontificaat dat slechts 33 dagen had geduurd. Hij werd geboren als Albino Luciani op 17 oktober 1912 in Noord-Italië, werd in 1935 priester gewijd, in 1958 volgde de Bisschopswijding door de Paus Johannes XXIII en werd Bisschop van Vittorio Veneto. In 1969 werd hij benoemd tot patriarch van Venetië en in het consistorie van 1973 tot kardinaal gecreëerd, voordat hij op 26 augustus 1978 (feestdag van Onze Lieve Vrouwe van Częstochowa in Polen) gekozen werd tot opvolger van Paus Paulus VI.

Paus Luciani hield slechts vier algemene audiënties tijdens zijn korte pontificaat, nml.

Zie ook het overzicht aan op deze site beschikbare teksten uit de tijd van zijn pausschap.

"Wij moeten ons klein voelen tegenover God", zei hij bij een van die audiënties. "Ik schaam mij niet om me kind te voelen tegenover mijn mama. Zoals men gelooft in mamma's, zo geloof ik in de Heer." Zijn wapenspreuk was "Humilitas" – "Nederigheid".

Zondag 4 september 2022 is in Rome de zaligverklaring van deze Paus. Na Paus Pius V (overleden 1572, heiligverklaard in 1712) en Paus Pius IX (overleden 1878 en in 2000 zaligverklaard) is het opmerkelijk dat pas de Pausen uit de periode van en ná het Tweede Vaticaans Concilie tot de eer der altaren verheven zijn ná zo’n lange periode zonder.