Hoogfeest Geboorte Johannes de Doper

Drie maanden na de boodschap van de Engel aan Maria vieren wij op 24 juni de geboorte van het kind van Elisabeth, Johannes, de Voorloper van de Heer. Met de komst van deze laatste profeet uit het Oude Verbond loopt de nacht der tijden ten einde en gaat de dag van het heil aanbreken. Evenals Jesaja en Jeremia krijgt Johannes reeds bij zijn geboorte zijn bestemming tot profeet voor de volken en wordt hij geheiligd voor zijn toekomstige zaak. Van deze zeer bijzondere rol getuigt Jezus zelf, als Hij zegt: ‘Onder hen die uit vrouwen zijn geboren, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper’ (Mt. 11, 11).

Vanwege de samenloop in 2022 met het Hoogfeest van het Heilig Hart van Jezus wordt het feest van St. Jan naar de donderdag 23 juni 2022 verplaatst. Zie ook de liturgische aanwijzing.