H. Jozef, Voedstervader – maart: ‘Jozefmaand’

Van de heilige Jozef weten we niet meer dan hetgeen het Nieuwe Testament van hem mededeelt, met name in het zogenaamde “Kindsheidsvangelie” in het Evangelie volgens St. Lucas. Zo kennen wij hem alleen in de context van Jezus’ geboorte en kinderjaren: gewetensvol ten opzichte van haar die hij tot echtgenote heeft gekozen, zich bewust van zijn vaderlijke plicht met betrekking tot Jezus. Daarom kenmerkt het Evangelie hem als rechtvaardig of rechtschapen, d.w.z. als trouw in zijn verplichtingen jegens God en de mensen. Feestdag op 19 maart (in 2023 verplaatst naar de maandag 20 maart). Omdat het een Hoogfeest is wordt op deze dag het Gloria wel gebeden/gezongen.

De maand maart is speciaal aan St. Jozef toegewijd.

In de Romeinse Canon (“Eucharistisch Gebed I”) wordt zijn naam genoemd, zoals al door de H. Paus Johannes XXIII in 1962 ingesteld werd voor het Romeinse Missaal 1962. Zie ook het Decreet Paternas vices erga, dat de opname van de naam van Jozef ook in andere Eucharistische Gebeden in de Novo Ordo regelt.

Paus Franciscus heeft een ‘Jozefjaar’ uitgeroepen dat van 8 december 2020 tot en met 8 december 2021 duurde. Zie brief Patris Corde en het decreet Commemorantur hodie, met de regelingen voor Aflaten tijdens het Jozefjaar.

Zie ook het dossier over Jozef, voedstervader van Jezus