H. Ignatius van Antiochië

Ignatius is de derde bisschop van Antiochië geweest, van 70 tot 107, het jaar van zijn marteldood. Dit wordt op 17 oktober (volgens de nieuwe kalender) of op 1 februari (volgens de kalender van de Buitengewone Vorm) gevierd.

De heilige Ignatius was dus Bisschop van Antiochië, dat tegenwoordig in Turkije ligt, waar al vroeg een bloeiende christelijke gemeenschap ontstond, zoals wij weten uit de Handelingen van de Apostelen: de eerste bisschop ervan – zo leert ons de overlevering – was de apostel Petrus, en daar “werden de leerlingen voor het eerst Christenen genoemd”. In die tijd waren Rome, Alexandrië en Antiochië de drie grote metropolen van het Romeinse Rijk. Het [d:222|Concilie van Nicea] spreekt van drie “primaten”: dat van Rome, maar ook Alexandrië en Antiochië hebben in zekere zin deel aan een “primaat”.

De H. Ignatius van Antiochië is een belangrijke vertegenwoordiger van de “Apostolische Vaders“. Van hem zijn 6 brieven aan verschillende kerken bewaard gebleven en 1 aan de H. Polycarpus. Paus Benedictus XVI besteedde een catechese aan deze heilige.

Van de volgende brieven van de H. Ignatius van Antiochië zijn op deze site vertalingen is opgenomen:

  • Epistula ad Ephesios – Brief aan de Kerk van Efeze
  • Epistula ad Magnesios – Brief aan de Kerk van Magnesia
  • Epistula ad Trallianos – Brief aan de Kerk van Tralles
  • Epistula ad Romanos – Brief aan de Kerk van Rome
  • Epistula ad Philadelfiesi – Brief aan de Kerk van Filadelfia
  • Epistula ad Smyrnaeos – Brief aan de Kerk van Smyrna
  • Epistulae ad St. Polycarpus – Brief aan bisschop Polycarpus