H. Cyrillus van Jeruzalem

Cyrillus van Jeruzalem (ca. 314-387), bisschop van Jeruzalem, werd in 348 tot bisschop qewijd door de Ariaans gezinde Acasius van Caesarea. Als aanhanger van het Concilie van Nice kwam Cyrillus al spoedig in conflict met Acasius. In 357 en 360 moest hij op bevel van de plaatselijke synode Jeruzalem verlaten, in 367 werd hij zelfs voor elf jaar verbannen door keizer Volens. In 381 nam hij deel aan het Concilie van Constantinopel.

In het kader van het opnemen van teksten uit de patristiek zijn we begonnen met het opnemen van de Catecheses die deze H. Cyrillus van Jeruzalem gegeven heeft ten behoeve van catechumenen en nieuw gedoopten.

Het actuele overzicht van reeds opgenomen catecheses raadpleegt men het Thema “H. Cyrillus van Jeruzalem“.