Gebedsdag voor China

Paus Benedictus XVI heeft in zijn brief aan de Katholieke Kerk in China, nr. 19 in 2007 de Wereldgebedsdag voor China ingesteld dat ieder jaar op 24 mei gehouden wordt. Daarvoor heeft hij het Gebed tot Onze Lieve Vrouwe van Sheshan geschreven.

In het Thema “China en de Rooms Katholieke Kerk” is een overzicht van enkele van de teksten die gaan over de bijzondere relatie die er is met China vanuit het Vaticaan.

De zogenaamde “ondergrondse Katholieke Kerk” (de Rooms Katholieke Kerk in China die het gezag van Rome accepteert) heeft veel te lijden: als er al een Bisschop is, wordt hij vaak onder erbarmelijke toestand geïnterneerd, razia uitgevoerd op de gelovigen, etc. Maar ze houden stand.

De zgn. “bovengrondse Kerk” onderhoud veel van het geloof van de RK Kerk, maar haar bisschoppen worden zelden met toestemming van Rome door de Chinese overheid benoemd en fungeren vaak als marionetten van het bewind. De recente “Voorlopige Overeenkomst” die paus Franciscus gesloten heeft met de Chinese overheid heeft de vervolging van de Kerk nog geen halt toegeroepen, er is eerder een versterkte vervolging op de gehele Kerk.