Epifanie – Driekoningen – Verschijning des Heren

"Voor ons is God niet zomaar een verre hypothese; Hij is niet zomaar een onbekende die zich na de ‘big bang’ heeft teruggetrokken. God heeft Zichzelf geopenbaard in Jezus Christus. In het gezicht van Jezus Christus zien we het gezicht van God. In Zijn woorden horen we God zelf tot ons spreken." (Brief aan de seminaristen])

De belangrijkste homilieën en toespraken van diverse Pausen in het dossier “Liturgische feesten” onder 'Epifanie'