Edith Stein

Op 9 augustus wordt de feestdag gevierd van de Heilige Teresia Benedicta a Cruce, beter bekend als Edith Stein. Ze werd in 1891 geboren in een Joods gezin. Op latere leeftijd wordt ze Katholiek. Als vooraanstaande vrouw (ze had een wetenschappelijke carrière achter de rug als filosofe) treedt ze in bij de Carmelitessen.

Na haar vlucht in 1938 naar Nederland wordt ze in 1942 opgepakt. De Nederlandse Bisschoppen hadden in een kanselverklaring stelling genomen tegen de deportaties van de Joden en het uitsluiten van Joodse kinderen van Katholieke scholen. 9 augustus 1942, nadat ze via Westerbork uiteindelijk in Auschwitz aankomt, wordt zij vergast.

In 1987 heeft Paus Johannes Paulus II haar zalig verklaard, 11 oktober 1998 volgde haar heiligverklaring. 1 oktober 1999 werd zij vervolgens tot co-patrones van Europa verklaard, samen met de Heilige Brigitta van Zweden en de Heilige Catharina van Siëna.

Naar aangenomen wordt heeft zij in 1933 Paus Pius XI een brief (voorlopig alleen Duitstalige versie) gestuurd die ten grondslag zou liggen aan de encycliek “Mit brennender Sorge“, waarin de Paus waarschuwde voor de gevolgen van het Nazisme. Mede hierop zou Paus Pius XII zijn positie tijdens de Tweede Wereldoorlog bepalen.