Dag voor het Gewijde Leven

In 1997 heeft Paus Johannes Paulus II de “Werelddag voor het Godgewijde Leven” ingevoerd om daarmee het religieuze leven meer onder de aandacht te brengen. Het wordt gevierd op 2 februari, de feestdag van de “Opdracht van de Heer”, ook wel bekend als “Maria Lichtmis”.

In het Thema Werelddag van het Godgewijde Leven zijn enkele van de teksten bij gelegenheid van deze dag bij elkaar gebracht.