Tweede Vaticaans Concilie

Naast de uiteindelijke zestien Dogmatische Constituties, Decreten en Verklaringen van het Tweede Oecumenisch Vaticaans Concilie is het ook belangrijk om een aantal documenten te bestuderen die “flankerend” aan dit Concilie zijn te vinden. Getracht is in dit thema een selectie daarvan te geven, waarbij volledigheid niet nagestreefd is.

Als richtsnoer is genomen de officiële uitgave onder de titel Constitutiones, Decreta, Declerationes uitgegeven door de Cura et Studio Secretariae Generalis Concilii Oecumenici Vaticani II in de editie van Libreria Editrice Vaticana (1993) en uiteraard inzoverre vertalingen beschikbaar zijn.

Van de zestien ‘hoofddocumenten’ is van een aantal ook de oorspronkelijke Latijnse versie beschikbaar op deze site.