• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

(Nadat enkele priesters en een diaken van het diocees van Rome hadden gesproken, heeft de Heilige Vader het volgende gezegd:)

Tot slot kan ik alleen danken voor de inhoud en de diepte van uw bijdragen, die getuigen van het enthousiasme, de liefde tot Christus. tot de ons toevertrouwde kudde, tot de armen, die ons presbyterium bezielt; niet gericht tot de stad Rome alleen, maar tot heel de wereld, tot al onze broeders en zusters. Ik dank u voor de genegenheid die u voor mij uitgedrukt hebt; dat is voor mij een grote hulp. Nu voel ik me niet in staat in de details te treden van wat hier allemaal gezegd is. Het zou mooi zijn, als wij een echte discussie zouden kunnen voortzetten, en ik hoop dat er gelegenheden zullen zijn voor een concrete discussie, met vragen en antwoorden. Ik beperk me hier tot de uitdrukking van mijn dankbaarheid voor alles. Ik merk duidelijk uw pastorale inzet, ik zie dat u hier in Rome de Kerk van Christus wilt opbouwen, ik merk hoe u nadenkt over hoe dit beter gedaan kan worden, ik merk hoe alles ontspruit uit een grote liefde voor de Heer en zijn Kerk.

Document

Naam: TOT DE CLERUS VAN ROME
Ontmoeting in de basiliek St. Jan van Lateranen
Soort: Paus Benedictus XVI - Toespraak
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 13 mei 2005
Copyrights: © 2005, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Stg. InterKerk, Wassenaar
Nummering van de redactie
Bewerkt: 14 september 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam