• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Uit liefde voor Sion kan ik niet zwijgen, uit liefde voor Jeruzalem ken ik geen rust, totdat zijn heil straalt als een gloed en zijn redding als een brandende toorts.
Bekijk vers 1 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 62)
 
De volken zullen uw heil zien en alle koningen uw glorie. Zij geven u een nieuwe naam, die Jahwe's eigen mond heeft bepaald.
Bekijk vers 2 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 62)
 
Gij zult een luisterrijke kroon zijn in Jahwe's hand, een koninklijk diadeem in de hand van uw God.
Bekijk vers 3 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 62)
 
Men noemt u niet langer Verstotene, en uw land niet langer Verlatene, maar gij zult heten: Mijn Welbehagen en uw land: Gehuwde; want Jahwe heeft welbehagen in u en uw land wordt gehuwd.
Bekijk vers 4 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 62)
 
Zoals een jongeman een meisje huwt, zo zal Hij, die u opbouwt, u huwen. En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid, zo zal uw God zich verblijden om u.
Bekijk vers 5 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 62)
 
Jeruzalem, op uw muren heb ik wachtposten uitgezet; heel de dag en heel de nacht, nooit mogen zij zwijgen. Gij die Jahwe alles in herinnering brengt, er is voor u geen rust.
Bekijk vers 6 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 62)
 
Gun ook Hem geen rust, tot Hij Jeruzalem herstelt en maakt tot de roem van het land.
Bekijk vers 7 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 62)
 
Bij zijn rechterhand heeft Jahwe gezworen en bij zijn machtige arm: nooit meer geef Ik uw koren aan uw vijanden te eten; nooit drinken nog vreemden de wijn, waarvoor gij u hebt moegemaakt.
Bekijk vers 8 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 62)
 
Maar zij die het graan oogsten, zullen het ook eten en Jahwe erom loven; en die de druiven lezen, zullen de wijn ervan drinken, in mijn heilige voorhof.
Bekijk vers 9 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 62)
 
Trekt, trekt toch de poorten uit, baant een weg voor het volk; hoogt de straten op, hoogt ze op, verwijdert de stenen, steekt de banier voor de volken omhoog.
Bekijk vers 10 in zijn context
(Oude Testament » Jesaja » Hoofdstuk 62)
 

Document

Naam: HEILIGE SCHRIFT
Willibrordvertaling 1975
Soort: Heilige Schrift
Datum:
Copyrights: © 1975, KBS Boxtel / Uitg Emmaus Brugge
Bewerkt: 7 november 2019

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam