• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Met recht beschouwt men daarom het Hart van het mensgeworden Woord als het voornaamste kenteken en symbool van die drievoudige liefde, waarmee de goddelijke Verlosser de Eeuwige Vader en alle mensen onophoudelijk bemint. Het is het symbool van de goddelijke liefde, die Hij met de Vader en de H. Geest gemeenschappelijk heeft, maar die ons alleen in Hem, het Woord dat vlees geworden is, geopenbaard wordt door een zwak en broos menselijk lichaam "In Hem immers woont heel de volheid Gods op lichamelijke wijze" (Kol. 2, 9).

Eveneens is het Hart het symbool van de allervurigste liefde, die in Christus' ziel is ingestort, en Zijn ziel verrijkt, waarvan de werking wordt voorgelicht en geleid door een tweevoudige volmaakte, zalige, geschonken en ingestorte kennis. Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. 111, q. 9, a. 1-3 En tenslotte is het Hart het directe en geheel natuurlijke symbool van de zintuiglijke aandoeningen, want het lichaam van Jezus Christus, dat in de schoot der maagd Maria door de H. Geest is gevormd, bezit zelfs een volmaakter gevoel- en waarnemingsvermogen dan welk ander menselijk lichaam ook. Vgl. H. Thomas van Aquino, Summa Theologiae. III, q. 33, a. 2, ad 3m, q. 46, a. 6

Document

Naam: HAURIETIS AQUAS IN GAUDIO
Over de verering van het Allerheiligst Hart van Jezus
Soort: Paus Pius XII - Encycliek
Auteur: Paus Pius XII
Datum: 15 mei 1956
Copyrights: © 1956, Katholiek Archief
Bewerkt: 14 oktober 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam