Pinksteren – gave van de Heilige Geest

Christus, de Zoon van God, die geleden heeft en aan het kruis is gestorven, is met Pasen verrezen uit de doden. Daarna verschijnt Hij nog aan de leerlingen en met Hemelvaart, 40 dagen later, vieren we dat Hij definitief terug gaat naar God de Vader in de hemel.

Voordat Jezus wegging heeft Hij beloofd de gelovigen niet alleen te laten. De Heilige Geest wordt ons gegeven om met God verbonden te blijven. Maar ook om, geholpen door de ingevingen van die Heilige Geest, het Evangelie van Christus te kunnen verkondigen. Als mensen zijn we niet in staat op eigen kracht de volle leer van Jezus’ Blijde Boodschap (= Evangelie) te verkondigen. De Heilige Geest helpt ons daarbij.

De vijftigste dag na Pasen (Pentecoste), 19 mei 2024, vieren we dit Pinksteren.. Daaraan voorafgaand bidden we negen dagen om de komst van de Heilige Geest af te smeken: de pinksternoveen. In dit thema wordt een overzicht gegeven van de vele aspecten van deze gave van de Heilige Geest, waarover de Kerk zich heeft uitgesproken.