Mei – Mariamaand

Paus Paulus VI heeft in 1974 de Apostolische Exhortatie Marialis Cultus geschreven over de vernieuwing van de Maria-verering in de liturgie en in de persoonlijke beleving. Hierin heeft hij de resultaten van het Tweede Vaticaans Concilie verwerkt. Daarbij gaat hij o.a. ook in op het bidden van de Rozenkrans.

De meimaand is vanouds de Mariamaand waarin de speciale verering van Maria een plaats heeft, bijv. door processies en bedevaarten naar Mariaheiligdommen. In het dossier Maria in het leven van de Kerk wordt een veelheid aan aspecten van Maria aangegeven en hoe het Kerkelijk Leergezag in verband daarmee spreekt.