• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Ware vrijheid en de genade van de boetedoening

In het herkennen van de zonden door priesters die kinderen seksueel misbruiken, het doen van boete en het vragen om vergeving vertrouwt de Katholieke Kerk erop dat God de Kerk wil zuiveren en omvormen.

Aldus Paus Benedictus XVI in de Paus Benedictus XVI - Homilie
Inspiratie en de waarheid in de Bijbel
Tijdens de H. Mis met leden van de Pauselijke Bijbel Commissie - Capelle Paulina (15 april 2010)
die hij vierde met leden van de Pauselijke Bijbelcommissie in de Capelle Paulina in het Apostolische Paleis op donderdag 15 april 2010. De Commissie houdt deze week haar jaarlijkse Algemene Vergadering in het Domus Sanctae Marthae. De vergadering werd maandag geopend en gedurende vijf dagen richten de beraadslagingen zich op het thema "Inspiratie en de waarheid in de Bijbel".

In de H. Mis met de leden hield de Paus de homilie over de relatie van waarheid en vrijheid in de context van God's relatie met de mens en de menselijke gemeenschap. Sprekend, zonder een uitgeschreven tekst te gebruiken, zei de Paus dat in de moderne tijd er theorieën zijn ontwikkeld waarbij de mens "vrij, autonoom en niets anders" zou zijn. Deze suggestie van vrij zijn van alles, inclusief het vrij zijn van de verplichting God te gehoorzamen, "is een leugen", aldus Paus Benedictus, een falsificatie van het wezen van de mens - over de manier waarop vrouwen en mannen bedoeld zijn, "want", zo ging hij verder, "de mens bestaat niet op zichzelf, noch bestaat hij voor zichzelf".

De Paus zei dat het een politieke en praktische leugen is, want de samenwerking in en het delen van de vrijheid is een noodzakelijk onderdeel van het sociale leven en - indien God niet zou bestaan - Hij niet het referentiepunt zou zijn die werkelijk bereikbaar is voor de mens blijft er alleen de heersende mening over en wordt die de beslisser van alle dingen.

Onder verwijzing naar de regimes van de nazisme en het communisme als voorbeelden, zei Paus Benedictus XVI dat zulke dictaturen nooit hebben kunnen aanvaarden dat God er is die boven hun eigen ideologische macht gaat. Tegenwoordig zijn er echter subtiele vormen van dictatuur, zoals die van de radicale conformisme, dat kan leiden tot subtiele en minder subtiele agressie jegens de Kerk. De Heilige Vader benadrukte dat voor Christenen, de ware gehoorzaamheid tegenover God afhangt van de werkelijke kennis van Hem en hij waarschuwde tegen het gevaar om de 'gehoorzaamheid jegens God' te gebruiken als een vlag om de eigen wensen achterna te kunnen lopen.

"We hebben een zekere angst om te spreken over het eeuwige leven," zei de Paus. "We praten wel over de dingen die nuttig zijn voor de wereld en we kunnen laten zien dat het Christendom de wereld kan verbeteren, maar we durven niet te zeggen dat het einde van de wereld en het doel van het Christendom het eeuwig leven is. En de criteria voor het leven in deze wereld komen voort uit dit doel, alleen daarover durven wij niets te zeggen. We moeten echter de moed hebben, de vreugde, de grote hoop dat er eeuwig leven is, dat eeuwig leven een reëel leven is en vanuit dit reëele leven het licht komt dat ook deze wereld verlicht. Wanneer we op deze wijze alles beschouwen, dan is boete een genade."

"Ik moet toegeven dat wij Christenen, zelfs in de afgelopen tijd, vaak het woord "boete" hebben vermeden, omdat het ons als te zwaar overkomt. Vandaag de dag, nu wij onder vuur liggen van de wereld die ons aanspreekt op onze zonden, zien we welk een genade het is om boete te kunnen doen. Ook zien we dat het noodzakelijk is om boete te doen, om zo te erkennen wat er verkeerd is in ons leven: om onze zonden te herkennen, ons open te stellen voor vergeving, ons voor te bereiden om te vergeven, om de omvorming van ons wezen toe te staan.”
"Er is de pijn van boete, de pijn van zuivering en omvorming; deze pijn is een genade, omdat het een vernieuwing is, het is het werk van de Goddelijke Barmhartigheid."

De Paus besloot de homilie met het gebed dat ons leven een waar leven, een eeuwig leven, liefde en waarheid mag worden.

Bron: Radio Vaticana

Publicatiedatum: 15 april 2010
Laatst bewerkt: 22 april 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam