• Database vol kerkelijke documenten
 • Geloofsverdieping
 • Volledig in het Nederlands
 • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Waarover gaat de synode over synodaliteit van 2023?

Waarover gaat de synode over synodaliteit van 2023? Het Bisschoppensynodes
Voorbereidingsdocument Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en missie - Bisschoppensynode 2023 (7 september 2021)
is glashelder. Zo lezen we in Bisschoppensynodes
Voorbereidingsdocument Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en missie - Bisschoppensynode 2023 (7 september 2021)
dat de doelen van de synode onder meer zijn:

 • het beleven van een geparticipeerd en inclusief kerkelijk proces dat aan iedereen – en in het bijzonder aan diegenen die om diverse redenen zich aan de marges bevinden – de gelegenheid biedt zich uit te drukken en beluisterd te weten om zo bij te dragen aan de opbouw van het Volk van God;
 • participatieve manieren ervaren van het uitoefenen van de verantwoordelijkheid voor de verkondiging van het evangelie en voor de taak van de opbouw van een mooiere en méér bewoonbare wereld;
 • de christelijke gemeenschap accrediteren als een geloofwaardig subject en vertrouwenswaardige partner in wegen van sociale dialoog, heling, verzoening, inclusie en participatie, reconstructie van de democratie, promotie van de broederlijkheid en de sociale vriendschap;

 


Het voorbereidende document geeft nog meer duidelijk wanneer het als volgt eindigt in Bisschoppensynodes
Voorbereidingsdocument Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en missie - Bisschoppensynode 2023 (7 september 2021)
: “Wij herinneren eraan dat het doel van de Synode en dus van deze consultatie er niet in bestaat documenten te produceren maar wel ‘dromen planten, profetieën en visies opwekken, hoop doen groeien, vertrouwen stimuleren, wonden verbinden, relaties verbinden, een gloren van hoop heropwekken, van elkaar leren en een positief arsenaal aan schatten creëren dat geesten zal verlichten, harten verwarmen, handen versterken.’”

[Hier worden de woorden van paus Franciscus geciteerd, nl. de laatste paragraaf van zijn toespraak bij de opening van de vorige synode over de jongeren op 3 oktober 2018 waar hij aangaf dat dit reeds het doel van de synode over de jongeren is. Blijkbaar hebben de synode over de jongeren en de synode over de synodaliteit hetzelfde doel!]

Voor wie dit nog niet glashelder is, zal een “word-search” naar centrale begrippen van het katholieke geloof ongetwijfeld nog meer helderheid brengen.

Voor een goed begrip: het voorbereidend document telt ca. 7300 woorden; het Vademecum dat dient als een handboek dat het voorbereidend document begeleidt en aanvult telt ca. 14500 woorden.

 • Liefde: 2 maal
 • Eucharistie: 4 maal
 • Sacrament: 0 maal
 • Zonde: 0 maal
 • Biecht: 0 maal
 • Kruis: 1 maal
 • Verrijzenis: 0 maal
 • Heiligheid: 1 maal
 • Oordeel: 0 maal
 • Offer: 0 maal
 • Hemel: 0 maal
 • Koninkrijk: 3 maal

Tot slot merken we nog op dat het woord “bekering” een typisch katholieke definitie verkrijgt. In Bisschoppensynodes
Voorbereidingsdocument Voor een synodale Kerk: gemeenschap, participatie en missie - Bisschoppensynode 2023 (7 september 2021)
wordt de ontmoeting tussen Petrus en Cornelius uit hoofdstuk 10 van de Handelingen der Apostelen Vgl. Hand. 10, 1-33 als volgt gelezen. Het betreft hier de “bekering” van Petrus die tot dan toe “de uitverkiezing [van het Joodse volk] begreep als een verschil dat scheiding en buitensluiting van andere volkeren omvat” Nr. 23 gaat dan verder: “De apostel blijft ten diepste verontrust en, terwijl hij zich afvraagt wat de betekenis van het gebeurde mag zijn, komen de mannen aan die gezonden zijn door Cornelius en de Geest geeft aan dat het Cornelius’ gezondenen zijn. Aan hen antwoordt Petrus met woorden die herinneren aan deze van Jezus in de Tuin: ‘Ik ben degene die jullie zoeken” (21). Dit is een ware en eigenlijk bekering, een pijnlijke en immens vruchtbare overgang van het verlaten van de eigen culturele en religieuze categorieën: Petrus aanvaardt te eten te samen met de heidenen het brood dat hij steeds beschouwd heeft als verboden en herkent dit als instrument van leven en gemeenschap met God en met de anderen. Het is in de ontmoeting met personen, door hen te verwelkomen en samen met hen op weg te gaan en in hun huizen binnen te gaan dat men zich rekenschap geeft van Gods visie: geen enkele mens is onwaardig in de ogen van God en het verschil dat ingesteld werd door de uitverkiezing is geen exclusieve voorkeur maar dienst en getuigenis van een universele omvang.”

Inderdaad, de katholieke traditie heeft altijd beweerd dat het woord van de Heer uit Lucas 13:5 “Maar als gij niet tot bekering komt, zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen” (Lc. 13, 5) gelezen moet worden als “Maar als gij uw culturele en religieuze categorieën niet verlaat, zult ge allen op eenzelfde wijze omkomen.”

Bron: summacatholica.blogspot.nl

Publicatiedatum: 20 september 2021
Laatst bewerkt: 22 september 2021


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam