• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Toelichting bij het gebed Adsumus

Titel van het gebed 4e Concilie van Toledo
Adsumus, Sancte Spiritus
Conciliegebed
(5 december 633)
is herzien in het Latijn, om een eigen incipit te hebben, verschillend van het Adsumus Dominus Sancte Spiritus. Het H. Paus Johannes Paulus II - Apostolische Constitutie
Caeremoniale Episcoporum ex decreto sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum (14 september 1984)
1984ss., n. 1173, stelt slechts het gebruik van het Adsumus voor, maar geeft niet de tekst. De Duitse versie Das Zeremoniale für die Bischöfe, n. 1188, geeft een Duitse vertaling op basis van de Latijnse tekst van de Acta Synodalia van het Concilie, vol. I/1, p. 159.

Het gebed 4e Concilie van Toledo
Adsumus, Sancte Spiritus
Conciliegebed
(5 december 633)
, toegeschreven aan Isidorus van Sevilla, 7e eeuw, bekend als de Oratio pro synodo van het 4e Concilie van Toledo (633), uit de Ritus Toletanus (Lodi, EEFL, nr. 2853). Dit gebed werd gebeden bij de opening van sommige synodes, en bij de zittingen van de kerkelijke rechtbanken en van de Romeinse Curie. De tekst komt in meerdere liturgische bronnen voor. Dit gebed werd ook gebruikt als openingsgebed bij alle officiële vergaderingen van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965).

Volgens hun zelfbegrip zijn concilies "bijeenkomsten in de Heilige Geest" en als zodanig liturgische vieringen. Hun Ordo bepaalt dat op de eerste dag van een concilie, na de votiefmis voor de Heilige Geest en Psalm 69 met de antifoon Exaudi nos, de bisschop, met het gezicht naar het altaar, het 4e Concilie van Toledo
Adsumus, Sancte Spiritus
Conciliegebed
(5 december 633)
uitspreekt als openingsoratie, gevolgd door de oratie Omnipotens sempiterne Deus. Cantores brachten vervolgens de Litanie van Allerheiligen ten gehore en de diaken zong het Evangelie van de zending van de discipelen (Lc. 9, 1-6) voordat de bisschop opnieuw de Heilige Geest aanriep met de hymne Catechismus-Compendium
Compendium van de Catechismus van de Katholieke Kerk
(28 juni 2005)
. Daarna volgen een toespraak, vermaningen en de eedaflegging van de deelnemers.

Publicatiedatum: 11 oktober 1963
Laatst bewerkt: 18 september 2021


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam