• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Brief van paus Franciscus aan magister Gerard Timoner vanwege het 800e sterfjaar van stichter Dominicus

Paus Franciscus uit zijn dankbaarheid voor de spirituele vruchtbaarheid van het charisma en de zending van Dominicus, ‘die tot uitdrukking komt in de rijke verscheidenheid binnen de dominicaanse familie zoals die in de loop van de eeuwen is uitgegroeid’. De paus noemt grote heiligen uit de geschiedenis van de predikers, maar ook de zestiende-eeuwse school van Salamanca als een plaats waar fundamenteel over gerechtigheid en menselijke waardigheid van elk mens werd nagedacht.

Franciscus wijst erop dat Dominicus niet ‘overste’, maar ‘broeder’ genoemd wilde worden. ‘Dit ideaal van broederschap moest tot uitdrukking komen in een inclusieve vorm van bestuur waarin allen deelnamen aan het proces van onderscheiding en besluitvorming’, schrijft hij. ‘Dit “synodale” proces stelde de Orde in staat haar leven en zending aan te passen aan de veranderende historische context en tegelijkertijd de broederlijke gemeenschap te bewaren.’

Juist deze dagen wordt bekend dat de paus het synodale proces dat in oktober begint en drie jaar zal duren wil beginnen in de lokale kerken. In 2023 moet het uitmonden in een bijeenkomst in Rome.

Magister Gerard Timoner reageerde met een hartelijke dankzegging aan de paus, die in zijn brief ‘erkent dat de familie van predikers praktisch alle levensstaten in de kerk omvat’ en dat er vele ‘genres van prediking’ bestaan. ‘Dominicus belichaamde een synergie van contemplatie en actie en was een voorbeeld van een discipel-missionaris, geroepen om te volgen en gezonden om de weg van het evangelie te prediken. Het is de moeite waard erover na te denken dat de Heilige Vader in plaats daarvan de term missionaris-discipel gebruikt. Misschien nodigt paus Franciscus ons uit om te beseffen dat de God die ons op zending stuurt, dezelfde God is die overal aanwezig is en ons voortdurend uitnodigt om Hem als discipelen te volgen.’

Zie de Nederlandstalige vertaling door Erik Borgman van de brief Paus Franciscus - Brief
Praedicator Gratiae
Prediker van genade - Bij gelegenheid van het 800e sterfjaar van de H. Dominicus van Caleruega
(24 mei 2021)
 

Publicatiedatum: 27 mei 2021
Laatst bewerkt: 1 juli 2021


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam