• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Francisus: ‘Ofwel God aanbidden ofwel afgoderij’

(kerknet.be) - Wie niet God aanbidt, die bedrijft afgoderij, sprak paus Franciscus vanmorgen in zijn homilie tijdens de eucharistieviering op het hoogfeest van de openbaring van de Heer (Epifanie). Een eucharistieviering waarin hij, in tegenstelling tot afgelopen weekend, wel zelf voorging. Op Epifanie (6 januari) wordt het bezoek van de Drie Wijzen uit het Oosten aan het Kerstkind in Bethlehem herdacht.

De evangelist Mattheüs wijst erop dat toen de Wijzen in Bethlehem aankwamen, ‘zij het kind met zijn moeder Maria zagen, op hun knieën neer vielen en Hem aanbaden(Mt. 2, 11). De Heer aanbidden is niet gemakkelijk, het is geen directe handeling: het vereist een zekere spirituele volwassenheid, die het punt van aankomst van een innerlijke reis is, soms een lange. De aanbidding van God is niet iets wat spontaan doen, zei de paus.

De paus onderstreepte dat het voor de mens weliswaar nodig is om te aanbidden, maar dat daarbij het gevaar bestaat dat hij zich op het verkeerde richt. In feite is het zo dat wie niet God aanbidt, wel afgoden zal aanbidden. Er bestaat geen middenweg. Óf God of afgoden. Of zoals een Franse schrijver zei: ‘Wie niet God aanbidt, aanbidt de duivel’. En zo wordt de gelovige een afgodendienaar. En zo is het: óf .... óf.

School der Wijzen

De paus betoogde dat gelovigen meer tijd aan aanbidding moeten besteden, zowel individueel als in groepsverband. Het gaat daarbij om het aanleren van het contempleren van God. De betekenis van het gebed van aanbidding is enigszins verloren gegaan. We moeten het terugkrijgen, zowel gemeenschappelijk als in ons eigen geestelijk leven. Daarom begeven we ons vandaag in de school van de Wijzen, om er enkele nuttige lessen uit te trekken: net als zij willen we ons buigen en de Heer aanbidden. Om Hem serieus te aanbidden, niet zoals Herodes zei: ‘Laat me weten waar de plaats is, zodat ook ik het Kind kan gaan aanbidden.’ Nee, niet deze aanbidding. Serieus!

Bron: kro-ncrv.nl/katholieknieuws

Zie ook de Nederlandstaligev vertaling van de toespraak voorafgaand aan het bidden van het Angelus: Paus Franciscus - Angelus/Regina Caeli
In zich het Licht van de Christus opnemen
Hoogfeest van de openbaring des Heren, Epifanie, Driekoningen - Bibliotheek van het Pauselijk Paleis
(6 januari 2021)

Publicatiedatum: 6 januari 2021
Laatst bewerkt: 6 januari 2021


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam