• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Nieuw vademecum over de bevordering van de oecumene door bisschoppen

(Kro-ncrv.nl/katholiek) - Vaticaanstad, 4 december 2020 - De Pauselijke Raad voor de Bevordering van de Eenheid der Christenen heeft vandaag een nieuwe oecumenisch vademecum gepubliceerd. Het Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De bisschop en christelijke eenheid. Een oecumenisch vademecum.  (5 juni 2020)
is een geactualiseerde handleiding voor rooms-katholieke bisschoppen om bij te dragen aan de eenwording van de diverse kerken en kerkgenootschappen. Het bevat theologische aanwijzingen en praktische adviezen.

Het 26 pagina's tellend document werd goedgekeurd door paus Franciscus en is ondertekend door kardinaal Kurt Koch en bisschop Brian Farrell, respectievelijk president en secretaris van de Pontificale Raad. De titel luidt: Pauselijke Raad ter bevordering vd Eenheid vd Christenen
De bisschop en christelijke eenheid. Een oecumenisch vademecum.  (5 juni 2020)
.

Het document benadrukt de verantwoordelijkheid van diocesane bisschoppen om de eenheid onder de christenen binnen hun rechtsgebied te bevorderen.

Het vademecum herinnert eraan dat de oecumenische dialoog en de interreligieuze dialoog verschillende doelen hebben. De dialoog met andere religieuze tradities is gericht op het tot stand brengen van “goede betrekkingen en samenwerking”, maar de dialoog met verschillende christelijke gemeenschappen “is gericht op het herstel van de eenheid die Christus voor zijn Kerk wil”.

De Pauselijke Raad gaat in de handleiding ook in op kwesties als het gebruik van katholieke kerkelijke eigendommen door andere christelijke genootschappen, het huwelijk tussen een katholieke en een niet-katholieke christen en communicatio in sacris

Communicatio in sacris betekent het deelnemen aan de Heilige Communie van een niet-katholieke een kerk of geloofsgemeenschap. De Pontificale Raad herhaalt in het document de kerkelijke wet die zegt dat een katholieke bisschop een niet-katholieke christen mag toestaan de eucharistie te ontvangen in “uitzonderlijke” gevallen, zoals stervensgevaar of ernstige noodzaak, op voorwaarde dat de persoon het katholieke geloof in de eucharistie deelt, dus moet kunnen beamen dat de geconsacreerde gaven van brood en wijn werkelijk het Lichaam en Bloed van Christus zijn. 

“Sacramenten mogen nooit worden gedeeld uit louter beleefdheid. Voorzichtigheid is geboden om te voorkomen dat er verwarring ontstaat of dat de gelovigen in een schandaal terechtkomen”, aldus het document.

Kardinaal Koch zei vandaag tijdens een persconferentie dat "de katholieke Kerk van mening is dat de eucharistische communie een voorwaarde is voor de kerkelijke communie”. 

Het grootste obstakel van kerkelijke communie wordt volgens Koch gevormd door het theologische vraagstuk van het kerkelijk ambt. Volgens de katholieke en orthodoxe leer is het essentieel dat de bedienaar van de eucharistie een sacramentele wijding heeft ontvangen. Maar niet alle mensen komen daarvoor in aanmerking. Vrouwen kunnen volgens de katholieke en orthodoxe immers niet geldig tot priester worden gewijd. Koch betreurt het daarom dat volledige hereniging met anglicaanse kerken is bemoeilijkt door de wijding van vrouwen als priesters en bisschoppen, wat de katholieke Kerk niet kan accepteren. “We moeten in de toekomst heel hard werken aan deze situatie”, aldus de Zwitserse Koch.

Publicatiedatum: 4 december 2020
Laatst bewerkt: 6 december 2020


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam