• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Toelichting bij Un Anno

De kerstboodschap Paus Pius XII - Radiotoespraak
Un Anno
De viering van Kerstmis bij de sluiting van het Heilig Jaar
(23 december 1950)
van 23 December 1950 over de vruchten van het Heilig Jaar en de houding van de Kerk in de huidige wereldsituatie.

Omdat op 24 December de plechtige sluiting van de heilige deuren van de 4 hoofdkerken van Rome plaats had als symbool, dat het Heilig Jaar ten einde was, hield de paus zijn gebruikelijke kerstboodschap op 23 December. Deze kerstboodschap is het verlengstuk van de encycliek Paus Pius XII - Encycliek
Mirabile Illud
Oproep tot een kruistocht van gebed voor de vrede
(6 december 1950)
. Deze Paus Pius XII - Radiotoespraak
Un Anno
De viering van Kerstmis bij de sluiting van het Heilig Jaar
(23 december 1950)
weerspiegelt zuiver het ernstige van dit uur voor de christenheid, zij begint met een blijde en dankbare terugblik op de grote gebeurtenissen, plechtigheden, genaden en gunsten van het Heilig Jaar. Maar al spoedig gaat de H. Vader, onder de indruk van de donkere oorlogswolken, die dreigend boven Europa hangen, over tot de meest dringende vermaningen tot eendracht en onbaatzuchtigheid, waarbij hij wijst op de fundamentele dwalingen in de levensopvattingen van de moderne mens, die de mens aftrekken van Christus. Daarom roept de paus de mensheid opnieuw toe: terug naar Christus!

De H. Vader herinnert in deze Paus Pius XII - Radiotoespraak
Un Anno
De viering van Kerstmis bij de sluiting van het Heilig Jaar
(23 december 1950)
aan de twaalf stormachtige jaren van zijn pontificaat, en dan denken wij aan het feit, dat hij de Stoel van Petrus besteeg, toen de tweede wereldoorlog voor de deur stond. Hij legt er ook de nadruk op, dat hij sinds het begin van zijn pontificaat niet opgehouden heeft tot vrede te manen en de volken en regeerders aan te sporen, hun eigenbelang ondergeschikt te maken aan het algemeen welzijn. Thans dreigt de oorlog opnieuw en in sommige streken woedt hij reeds. Terug naar Christus en Zijn leer.

En omdat de sluiting van het Heilig Jaar nu moet plaats hebben onder nieuwe dreigingen van oorlog, wenst de paus dat het Heilig Jaar niet gesloten zou worden, maar over heel de wereld verlengd zou worden tot een machtige gebedskruistocht voor de vrede. In korte markante woorden geeft de H. Vader de oorzaken aan van de binnenlandse onrust en van de spanningen in de internationale verhoudingen. Hij wijst tevens op de onzekere en besluiteloze houding bij vele vrienden van de vrede. Allen moeten daarom: terug tot Christus!

Bron: Redactie Ecclesia Docens, 0774

Publicatiedatum: 23 december 1950
Laatst bewerkt: 7 februari 2019


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam