• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Kard. Sarah: Stilte en het primaatschap van God in de liturgie

Kard. Sarah, prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten, heeft vandaag in Rome gesproken tot een colloquium bij de 10e verjaardag van het van kracht worden van het Motu Proprio Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
van Paus Benedictus XVI, waarbij de Buitengewone Vorm van de Romeinse Ritus weer haar normale plaats terug in het leven van de Kerk gekregen heeft.

In een toespraak getiteld: "Stilte en het primaatschap van God in de liturgie" benadrukte hij dat in de liturgie de mens niet zichzelf moet zoeken of vieren, maar het uiteindelijk God zelf is die als Enige centraal moet staan in de viering. "Iedere liturgische viering moet God centraal hebben staan, en God alleen en onze zaligmaking." De vorming in het verstaan van de liturgie, niet alleen van de seminaristen, maar ook van de leken, de priesters en religieuzen, moet een belangrijk onderdeel zijn in het leven van de parochies.

Vanwege het primaatschap van God in de liturgie is niets te mooi of te waardevol om gebruikt te worden in de liturgie. Om het primaatschap nog nadrukkelijker te maken poneerde de Kardinaal opnieuw de wens om "ad Dominum" te celebreren, zoals overigens ook de wens was van het Tweede Vaticaans Concilie. "Sommigen beschuldigen mij ervan veel op kleine aspecten te wijzen. Maar zoals iedere man en vrouw weet is het tonen van je liefde vaak iets dat met kleine gebaren gepaard gaat. ... Wanneer wij zelfs die kleine zaken nalaten kan onze liefde voor God bekoelen."

De heiligheid van de liturgie wordt zeer manifest in het feit dat we geroepen zijn te naderen tot de tafel van de Heer. Zoals bij Mozes is de grond waar we staan heilig, zij het dat Mozes niet echt kon naderen tot het brandende braambos. "Wij zijn juist wel geroepen om het Lichaam en Bloed van Christus te ontvangen en zo in Zijn aanwezigheid te zijn," aldus Kard. Sarah tijdens zijn voordracht in Rome.

Ons antwoord op die heiligheid van de liturgie is stilte en verbazing. Stilte is immers de ultieme vorm van communicatie bij iets wat ons heel intiem en innerlijk raakt. Stilte van het hart, de gedachten en de ziel is de kern van een dergelijke liturgie. Alleen al om de stem van God te kunnen horen. Niet het profane spreken van wie dan ook in de liturgie is aan de orde, maar God zelf Die spreekt in de heilige handelingen.

Terugkerend naar het Paus Benedictus XVI - Motu Proprio
Summorum Pontificum
Over het gebruik van de Romeinse Liturgie voorafgaand aan de hervorming van 1970
(7 juli 2007)
was de Kardinaal stellig in het feit dat de bisschoppen zorg moeten hebben voor hen die de Buitengewone Vorm willen vieren, ook al is het rekenkundig gezien een kleinere groep. Deze gelovigen moeten serieus genomen worden en er moet ingezien worden dat beide Vormen van de Romeinse Ritus evenwaardig aan elkaar zijn en dat de 'oudere vorm' niet overruled of minderwaardig zou zijn. Hij is geen voorstander van een soort hybride Ritus, waar beide Vormen in elkaar op zullen gaan, wel dat de beide Vormen elkaar verrijken. Het laatste dat hij als prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten wil is om nu al voor de boeken en voorschriften definitieve regelingen te treffen. Zoals Paus Benedictus XVI het bedoeld heeft en zoals ook Paus Franciscus het wil voortzetten is het beter te spreken over een "positieve wederzijdse verrijking" in plaats van een "hervorming van de hervorming", omdat dat laatste term sommige mensen kan afschrikken.

Bron: New Liturgical Movement (verdere aanvullingen volgen nog)

Publicatiedatum: 14 september 2017
Laatst bewerkt: 21 september 2017


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam