• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Toelichting bij Ecce Ego

De Kerstboodschap Paus Pius XII - Radiotoespraak
Ecce Ego
Kerst 1954
(24 december 1954)
van 24 december 1954 tot heel de wereld over de coëxistentie in de vrees, in de dwaling en in de waarheid.

Deze Kerstboodschap kon de Paus vanwege zijn zwakke gezondheidstoestand niet persoonlijk, gelijk andere jaren, door de radio tot heel de wereld richten. Zij werd in januari 1955 door de H. Vader gepubliceerd.

Zij handelt uitvoerig over het vredesprobleem. Gelijk men spreekt van "koude oorlog" zo kan men met evenveel recht zeggen, dat er tegenwoordig slechts een "koude vrede" heerst, die geen ware vrede mag genoemd worden. De koude vrede betekent, dat de verschillende volkeren naast elkaar leven in onderlinge vrees en niet in verbondenheid van de geesten in waarheid en liefde. Dit is de coëxistentie in de vrees.

Maar er is nog een andere coëxistentie, nl. de dwaling. Onder de volkeren heersen verschillende dwalingen, die de ware vrede belemmeren, vooral dwalingen omtrent de economische orde en omtrent de eenheid van de volkeren. Voor de ware vrede en de echte eenheid onder de volkeren is nodig een coëxistentie in de waarheid, die alleen kan gevonden worden in Christus.

Dit thema van de coëxistentie werd 13 oktober 1955 door de Paus nader uitgewerkt, toen hij Paus Pius XII - Toespraak
Il programma
Tot de leden van de Italiaanse vereniging ter bevordering van de verzoening onder de naties
(13 oktober 1955)
.

Publicatiedatum: 24 december 1954
Laatst bewerkt: 3 oktober 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam