• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Toelichting bij Redemptionis Sacramentum

Doel van de Instructie Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Redemptionis Sacramentum
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
(25 maart 2004)
is vooral een aantal bestaande wettelijke bepalingen met betrekking tot de Eucharistie uit te werken en onder de aandacht te brengen en dus meer onderhouding van deze richtlijnen te urgeren, niet om er nieuwe aan toe te voegen (al lijken sommige bepalingen toch een zekere bijstelling in te houden van de normen die tot nu toe golden).

Uit: Mgr. dr. J.W.M. Hendriks: Kerkelijke Documenten - Inleiding en repertorium (1965-2009) - Mgr. dr. J.W.M. Hendriks (Tiltenberg Studies, 4) - p. 110-111, 120-121

De instructie “Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Redemptionis Sacramentum
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
(25 maart 2004)
” is gegeven door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten Het document roept op tot het onderhouden van de liturgische voorschriften.

De diocesane Bisschoppen, maar ook de priesters in het algemeen en de pastoor dienen op de onderhouding van de liturgische voorschriften waakzaam toe te zien. Het document signaleert het gevaar van verduistering van het priesterschap door onduidelijke vormgeving van vieringen, onder meer door een verwarrende terminologie en kleding van degenen die niet-eucharistische vieringen leiden.

De media hadden tevoren gemeld dat deze Instructie zou bepalen dat meisjes geen misdienaar meer mochten zijn, maar dat was niet juist. Dat zou in een Instructie ook niet mogelijk zijn geweest omdat een dergelijk document slechts uitvoerend van karakter is en geacht wordt zich te bewegen binnen de kaders van de wetgeving. In Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Redemptionis Sacramentum
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
(25 maart 2004)
wordt slechts herhaald wat tot nu toe hierover was bepaald, namelijk dat meisjes kunnen worden gevraagd als de Bisschop daarmee akkoord is, dat anderzijds het geen recht van gelovigen is om de Mis te mogen dienen, dat een priester daar een eigen afweging in mag maken, waarbij wordt aangegeven dat een pastorale afweging kan zijn dat het mis dienen door jongens kan helpen om een roeping te ontdekken tot het gewijde ambt, een weg zoals die in feite voor veel priesters is gelopen Congregatie voor de Eredienst en de Sacramenten
Redemptionis Sacramentum
Het Sacrament van de verlossing - Wat nageleefd en vermeden dient te worden met betrekking tot de allerheiligste Eucharistie
(25 maart 2004)
.

Deze verduistering van het priesterschap en van het Ecclesiale karakter wordt ook geconstateerd bij de viering van de Eucharistie. Daarom stelt het document een aantal liturgische voorschriften nogmaals voor:

De Instructie maakt nog eens duidelijk dat de liturgie geen privé-eigendom is maar een handelen van Christus en de Kerk, waarover men niet vrijelijk kan beschikken. De regeling van de liturgie komt toe aan de Apostolische Stoel, waarbinnen de Congregatie voor de Eredienst toezicht houdt. De diocesane Bisschop kan binnen de grenzen van zijn bevoegdheid nadere bepalingen en normen uitvaardigen.

Publicatiedatum: 25 maart 2004
Laatst bewerkt: 27 mei 2014


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam