• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus Franciscus en Koptische Paus Tawadros II versterken samenwerking

BRUSSEL (KerkNet/Terrasanta.net/RadVat) – De Koptisch-orthodoxe Paus Tawadros (Theodorus) II vanmorgen vrijdag in Vaticaanstad door Paus Franciscus in audiëntie ontvangen. Sinds zijn aantreden, als opvolger van zijn overleden voorganger Schenouda III, waait blijkbaar een nieuwe geest van oecumenische samenwerking in de Koptisch-orthodoxe Kerk, waardoor ook de positie en het gezag van de Kerk zelf wordt versterkt. Dat is ook levensnoodzakelijk voor het voortbestaan in het islamitische Egypte, waar de koptische Christenen nauwelijks 10% van de bevolking uitmaken. De ontmoeting met Paus Franciscus is vooral een bemoediging en steunbetuiging voor de beproefde christelijke minderheid in Egypte.

Dit belangrijke bezoek herdenkt ook de veertigste verjaardag van de Secretariaat voor eenheid der Christenen
Gemeenschappelijke verklaring van zijne Heiligheid Paus Paulus VI en Zijne Heiligheid Shenouda III, Paus van Alexandrië en Patriarch van de zetel van de H. Marcus van Alexandrië
(10 mei 1973)
van Paus Paulus VI en Shenouda III uit 1973. Paus Franciscus onderstreepte het belang van Secretariaat voor eenheid der Christenen
Gemeenschappelijke verklaring van zijne Heiligheid Paus Paulus VI en Zijne Heiligheid Shenouda III, Paus van Alexandrië en Patriarch van de zetel van de H. Marcus van Alexandrië
(10 mei 1973)
, die hij bestempelde als “een mijlpaal voor de oecumene” en die de aanzet betekende voor de dialoog tussen beide Kerken. Volgens de rooms-katholieke Paus betekende het ook het begin van de dialoog met de andere Oosters-orthodoxe Kerken.
Paus Tawadros II op zijn beurt zei te hopen dat er nog vele gesprekken tussen beide Kerken zullen volgen. Hij herinnerde aan de plaats van Egypte in de joods-christelijke traditie, onder meer en in het bijzonder aan haar pioniersrol in de monnikenbeweging.

Mgr. Youhannes Ezzat Zakaria Badir, de Koptisch-katholieke bisschop van Luxor, beklemtoont het belang van deze ontmoeting voor de versterking van de samenwerking en de dialoog tussen de christelijke Kerken. “De politieke situatie in Egypte wordt momenteel gekenmerkt door een gebrek aan stabiliteit en vrede, terwijl in het hele land de betogingen en protesten blijven aanhouden. Zowel Christenen als moslims gaan gebukt onder grote werkloosheid, onveiligheid, toenemende kosten voor levensonderhoud en zelfs gebrek aan voedsel.”
De Koptisch-katholieke kerkleider bestempelt de verkiezing van Tawadros II als een zegen voor zijn land. “In zijn toespraken en handelingen heeft hij tot nu getuigd van een grote geestelijke wijsheid, nederigheid en een geest van vrede en broederschap. Hij heeft ook veel aandacht voor de katholieke en protestantse Egyptenaren. Op 19 februari richtte hij een Nationale Raad van Kerken op en op 12 maart woonde hij de inhuldiging bij van de nieuwe Koptisch-katholieke patriarch Ibrahim Isaac Sidrak. Daarbij overhandigde hij de Koptisch-katholieke patriarch ook het bisschopskruis en een icoon. Dit is een ongezien gebaar. Kort daarna sprak hij de wens uit Paus Franciscus te kunnen ontmoeten. En zie, zijn wens is al vervuld.”

Publicatiedatum: 10 mei 2013
Laatst bewerkt: 11 mei 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam