• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Paus: 'Wees niet bang te leven als Christen'

"We moeten niet bang zijn om Christen te zijn en als christenen te leven" en "moediger te getuigen van het geloof in de verrezen Christus.” Die oproep deed Paus Franciscus zondag bij het Regina Coeli, het gebruikelijke middaggebed in de Paastijd. Christus is gekomen om ons het “geschenk” van vrede te brengen, van "echte, diepe vrede”, die “voortkomt uit de ervaring van Gods genade”. Daarmee deed de Paus op de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid opnieuw een oproep aan de gelovigen “er op uit te gaan”.

"Op deze zondag, die het Octaaf van Pasen afsluit, hernieuw ik tegenover iedereen de Paasgroet met de woorden van Jezus: ‘Vrede zij met u!’ Het is geen groet, zelfs geen eenvoudige wens: Hij geeft werkelijk een geschenk, de kostbare gave van vrede die Christus aan zijn discipelen geeft na het passeren van de dood en de onderwereld, zoals hij had beloofd. ‘Vrede geef ik u, mijn vrede laat ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik het aan u.’
Deze vrede is de vrucht van de overwinning van God op het kwaad, het is de vrucht van vergeving. En zo is het: Ware vrede, diepe vrede, komt voort uit de ervaring van Gods barmhartigheid. Vandaag is het de Zondag van Goddelijke Barmhartigheid, zoals gewild door de zalige Johannes Paulus II, die zijn ogen voor de laats keer sloot aan de vooravond van deze gedachtenis."

"Het Evangelie van Johannes vertelt ons dat Jezus twee keer aan de apostelen verscheen in de gesloten Bovenzaal: de eerste keer op de avond van de Verrijzenis, toen Thomas er niet bij was, die zei niet te kunnen geloven als hij Hem niet kon zien en niet kon aanraken. De tweede keer, acht dagen later, was Thomas er wel bij. En Jezus zei hem te kijken en de wonden aan te raken. Thomas riep toen uit: ‘Mijn Heer en mijn God!’ Jezus zei: ‘Geloof je omdat je Mij gezien hebt? Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven.’
En wie zijn zij die geloofden zonder te hebben gezien? De andere leerlingen, de mannen en vrouwen van Jeruzalem die, ondanks dat zij de verrezen Jezus nog niet hadden gezien, het getuigenis geloofden van de apostelen en de vrouwen.
Dit is een heel belangrijk woord over het geloof, dat we de zaligspreking van het geloof kunnen noemen. Zalig zij die niet gezien en toch geloofd hebben. Te allen tijde en op alle plaatsen zijn zij gezegend die, door het Woord van God dat in de kerk verkondigd en door christenen getuigd wordt, geloven dat Jezus Christus de vleesgeworden liefde van God is, de mens geworden genade. En dat geldt voor ons allemaal."

"Jezus gaf de apostelen, met zijn vrede, ook de Heilige Geest, opdat zij vergeving van zonden aan de wereld konden brengen, de vergeving die alleen God kan geven, en dat het bloed van Zijn Zoon heeft gekost. De kerk wordt door de verrezen Christus gezonden om de mensheid vergeving van zonden te brengen, om daarmee het het koninkrijk van liefde te laten groeien, vrede te zaaien in ons hart, zodat het kan worden bevestigd in relaties, samenlevingen en instituties.
De Geest van de verrezen Christus verjaagt de vrees uit de harten van de apostelen en drijft ze uit de Bovenzaal om het Evangelie te brengen. Ook wij moeten meer moed hebben om te getuigen van het geloof in de verrezen Christus! Laten we niet bang te zijn christen te zijn en als christenen te leven! We moeten de moed hebben om er op uit te gaan en de verrezen Heer te verkondigen, want Hij is onze vrede. Vertrouw altijd op de genade van de Heer, omdat Hij op ons wacht en van ons houdt."

De Paus richtte zich na afloop speciaal tot de Neocatechumenale gemeenschappen van Rome, die zondag een speciale missie begonnen in de straten van de stad. "Ik nodig allen uit om de Blijde Boodschap te brengen, naar alle lagen van de bevolking, met vriendelijkheid en respect. Trek de straten in en verkondigen Jezus Christus, onze Heiland."

Bron: Katholiek Nieuwsblad

Publicatiedatum: 7 april 2013
Laatst bewerkt: 31 augustus 2013


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam