• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Madrid is een week "hoofdstad van het geloof"

MADRID (KerkNet) – Kardinaal Antonio Maria Rouco Varela, de aartsbisschop van Madrid, riep tienduizenden jongeren uit de hele wereld dinsdagavond op om een voortrekkersrol te spelen bij de nieuwe evangelisatie en in het bijzonder bij de verkondiging van het geloof bij leeftijdsgenoten. De openingsviering van de Wereldjongerendagen werd gecelebreerd door 800 bisschoppen, aartsbisschoppen en kardinalen en meer dan 8.000 priesters. Volgens de Spaanse televisie verzamelden zich op de Plaza de Cibeles en in de aangrenzende straten een miljoen jongeren. De druk bijgewoonde viering in het centrum, die ook op grote schermen te volgen was, doopte Madrid nog tot zondag om tot ‘hoofdstad van het geloof’.

De Spaanse aartsbisschop spoorde de jongeren aan om standvastig te zijn in het geloof, te midden van het heersende geestelijke en morele relativisme dat de hedendaagse jongeren van hun existentiële wortels dreigt te beroven. Hij herinnerde ook aan de rijke geloofsschat van Spanje, dat al tweeduizend jaar geleden tot het christendom werd bekeerd. De kardinaal huldigde uitdrukkelijk paus Johannes-Paulus II (Paus van 1978-2005), die in 1985 het initiatief nam voor de Wereldjongerendagen en die de jongeren H. Paus Johannes Paulus II - Homilie
Homilie - Afsluiting WJD Santiago de Compostela 1989
Wees niet bang om heilig te zijn!
(20 augustus 1989)
om geen angst te hebben om heilig te zijn. De kardinaal vestigde nog de aandacht op de globalisering en de economische onzekerheid en hij vroeg de jongeren om de weg te volgen van "de nederige, eenvoudige pelgrim".

Geloofsavontuur

Volgens kardinaal Stanislaw Rylko, de prefect van de Pauselijke Raad voor de Leken, moet deze jongerenontmoeting de centrale betekenis van het geloof en de aanwezigheid van God duidelijk maken. “Deze massaontmoeting geeft het signaal dat geloven ook in een samenleving die God afwijst mogelijk is.” Kardinaal Rylko bemoedigde de jongeren om het geloof als betrouwbaar kompas te gebruiken dat hun leven richting geeft: “Geloven is een wonderbaarlijk avontuur, dat ons in staat stelt om de volledige rijkdom en schoonheid van het leven te ontdekken.”

Publicatiedatum: 16 augustus 2011
Laatst bewerkt: 17 augustus 2011


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2022, Stg. InterKerk, Schiedam