• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De preken van de "Leeuw van Münster" en hun actualiteit

BRUSSEL (KerkNet/Bisdom Münster) – Het Duitse bisdom Münster herdenkt dat zijn toenmalige bisschop Clemens August Graf von Galen 70 jaar geleden enkele historische preken hield waarin het nazisme in niet mis te verstane bewoordingen werd bekritiseerd. Volgens het bisdom onthulden de homilieën van Duitsland
Preek in de St. Lambertikerk, Münster
(13 juli 1941)
en Duitsland
Preek in de Onze Lieve Vrouwe Kerk te Münster
(20 juli 1941)
en Duitsland
Verzet tegen het bestempelen als Onwaardig leven
Preek in de St. Lambertikerk, Münster
(3 augustus 1941)
voor vele Duitsers het ware gelaat van het nationaalsocialisme. Het herinnert eraan dat velen de preken, op gevaar van eigen leven en vaak ook deels met de hand, overschreven en op duizenden exemplaren probeerden verspreiden. De moedige bisschop en zijn preken worden op 20 juli met een dienst in de ‘Überwasserkirche’ van Münster herdacht.

Volgens het bisdom besefte de bisschop dat hij zich met zijn preken in die tijd wel degelijk op glad ijs begaf en hield hij er rekening mee dat hij zou opgesloten en mogelijks zelf zou worden terechtgesteld. Dat belette hem echter niet om in juli en begin augustus zijn drie bekende preken in de Onze-Lieve-Vrouwe- en St.-Lambertuskerk van Münster te houden. Daarin klaagde hij onder meer het ombrengen van zieken en het verdrijven van religieuzen aan. Op Duitsland
Verzet tegen het bestempelen als Onwaardig leven
Preek in de St. Lambertikerk, Münster
(3 augustus 1941)
veroordeelde hij expliciet de deportatie van geesteszieken uit verzorgingsinstellingen in Berlijn. Kort daarna kregen familieleden te horen dat zij de as van hun verwanten konden afhalen. “Algemeen heerst er een aan zekerheid grenzend vermoeden dat deze vele onverwachte overlijdens van geesteszieken niet uit zichzelf plaatsvinden”, sprak von Galen. Hij stelde vast dat hun leven voor ‘Staat en Volk’ blijkbaar van geen nut meer was. “Eens wij aanvaarden dat mensen het recht hebben niet-productieve mensen te doden, accepteren wij ook dat alle niet-productieve mensen zoals ongeneeslijk zieken, mensen die door oorlog of ongevallen gehandicapt werden of mensen die te oud of te zwak zijn vogelvrij zijn. Dan is geen enkel leven meer veilig.”
Toen Britse vliegtuigen de tekst van deze preek even later boven Duitse steden dropten, werd mgr. von Galen onder streng huisarrest geplaatst tot de komst van de Engelsen in 1945.

Paus Pius XII creëerde bisschop von Galen wegens zijn moedige optreden tot kardinaal begin 1946. Maar kort na zijn thuiskomst overleed hij aan de gevolgen van een verwaarloosde blindedarmontsteking. Hij werd 68 jaar. In 1955 ging het proces voor zijn zaligverklaring van start. Op 9 oktober 2005 werd kardinaal von Galen door de kardinaal José Saraiva Martins, de prefect van de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen, in de Sint-Pietersbasiliek in Rome zalig verklaard.

Van de redactie van deze site de toevoeging: De preken zijn daarom nu zo hoogstactueel nu ook in Duitsland de zogenaamde "Pre-implantatie genetische diagnostiek" (PGD) Pre-implantatie genetische diagnostiek is een techniek om genetische afwijkingen op te sporen in eicellen of embryo's voorafgaand aan of aansluitend op in-vitrofertilisatie (IVF) of intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) is toegestaan, nadat in Nederland deze techniek al eerder goedgekeurd is. Het betekent dat de zgn. "maakbare mens" weer een stap dichterbij is gekomen. Waar de Zalige Kardinaal von Galen juist Duitsland
Verzet tegen het bestempelen als Onwaardig leven
Preek in de St. Lambertikerk, Münster
(3 augustus 1941)
dat de mens geen selectie mag doen op wie wel en wie niet mag blijven leven, zo is nu dus met deze techniek de duivelse beslissing gekomen wie wel en wie niet in het leven mag komen. Laat staan dat duidelijk welke criteria daarbij gehanteerd worden, onder welke druk de ouders worden gezet om een bepaalde beslissing te accepteren, dan wel te nemen.

Zie op deze site:

Preken van de Zalige Clemens August Kardinaal Graf von Galen

Publicatiedatum: 13 juli 2011
Laatst bewerkt: 29 augustus 2016


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam