• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Benedictus XVI heeft het decreet van de zaligverklaring van Paus Johannes Paulus II getekend

VATICAAN (KerkNet/CNA) – Paus Benedictus XVI heeft vrijdag 14 januari 2011 het decreet ondertekend voor de zaligverklaring van zijn voorganger Paus Johannes Paulus II. Het Vaticaan heeft bekend gemaakt dat de ritus van de zaligverklaring op 1 mei zal plaatsvinden. Dit jaar is op 1 mei het de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Dit feest werd door Paus Johannes Paulus II zelf ingesteld, bij gelegenheid van de Heiligverklaring van Zuster Faustina in het Heilig Jaar 2000. Het feest wordt gevierd op de eerste zondag na Pasen, de zondag Beloken Pasen.

Voor de plechtigheid van de zaligverklaring worden tienduizenden Polen verwacht. De tombe met het lichaam van Paus Johannes Paulus II, nu nog in de crypte van de St.-Pietersbasiliek, krijgt een plaats in de basiliek zelf, net als die van de andere Pausen die zalig of heilig verklaard werden. Volgens Italiaanse media krijgt hij een laatste rustplaats in de kapel van de heilige Sebastianus aan de rechterkant van de basiliek.

De zaligverklaring van de Poolse Paus is mogelijk dankzij de erkenning van de onverklaarbare genezing van de Franse religieuze Marie Simon-Pierre, die leed aan de ziekte van Parkinson. De religieuze kon na de genezing haar taak als verpleegster in een kraamafdeling hervatten. Nadat de medische commissie het wonder had goedgekeurd, gaf de commissie van kardinalen en bisschoppen op 11 januari toestemming voor de zaligverklaring. Diezelfde commissie had eerder ook al erkend dat de geschriften van de Paus en zijn verkondiging in overeenstemming waren met de leer van de katholieke Kerk. 19 december 2009 had Paus Benedictus XVI al de heroïsche deugden van Karol Woytila erkend en hem de titel gegeven van "Eerbiedwaardige Dienaar".

Korte biografie

Paus Johannes Paulus II werd als Karol Jozef Wojtyla op 18 mei 1920 geboren in Wadowice. Hij studeerde aan de universiteit van Krakau, waar hij later ook bisschop zou worden gewijd. In 1942, nog in volle oorlog, besloot hij priester te worden. Na een korte onderbreking van zijn studies onder de Duitse bezetting werd hij op 1 november 1946 in Krakau tot priester gewijd. In 1948 behaalde hij er een doctoraat in de theologie en hij belandde in deze periode ook heel even in de pastoraal voor de vele Poolse immigranten in België, Frankrijk en Nederland. Zijn basiskennis van het Nederlands zou hem later meermaals van pas komen.

Theoloog en bisschop

In 1948 keerde hij terug naar Polen. Daar werd hij eerst onderpastoor en tot 1951 kapelaan van de universiteitsstudenten. In 1953 doctoreerde hij aan de Universiteit van Krakau met een thesis over ‘De evaluatie van de mogelijkheden om een katholieke ethiek uit te bouwen op basis van het ethisch systeem van Max Scheler’. Hij werd professor moraaltheologie en sociale ethiek aan het seminarie van Krakau en later ook aan de theologische faculteit van Lublin. Op 4 juli 1958 werd hij hulpbisschop van Krakau. Op 28 september 1958 werd hij in de Wawelkathedraal van Krakau door de Poolse aartsbisschop Baziak tot bisschop gewijd. Op 13 januari 1964 benoemde Paus Paulus VI hem tot aartsbisschop van Krakau. Op 26 juni 1967 creëerde diezelfde Paus hem tot kardinaal.

Eerste niet-Italiaanse Paus sinds Adrianus VI

Op 16 oktober 1978 werd hij door 111 stemgerechtigde kardinalen tot Paus gekozen. Hij was de eerste niet-Italiaanse Paus sinds Adrianus VI (1522-1523). Toen al waren de krachtlijnen van zijn pontificaat duidelijk: trouw aan het concilie, met bijzondere aandacht voor de verbreiding van het geloof en de oecumene, maar evenzeer voor kerkelijke discipline; de bescherming van de kern van het geloof; de eenheid van de Kerk, het respect voor de liturgische normen en de bevordering van de collegialiteit. Tegelijk wilde hij een bijdrage leveren tot de vrede, vooruitgang en rechtvaardigheid onder de volkeren.

Karol Wojtila overleed op 2 april 2005 in Vaticaanstad. Het proces voor zijn zalig- en heiligverklaring werd al op 28 juni 2005, nauwelijks drie maanden na zijn dood, opgestart. Dat was mogelijk omdat Paus Benedictus XVI een uitzondering toestond op de regel dat zo’n proces pas vijf jaar na de dood start.

Publicatiedatum: 14 januari 2011
Laatst bewerkt: 26 maart 2015


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam