• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Bisschoppensynode over Midden-Oosten zondag van start

VATICAANSTAD (RKnieuws.net) - Zondag wordt in het Vaticaan de Bijzondere bisschoppensynode over het Midden-Oosten geopend. Tot 24 oktober zal er gesproken worden over de toekomst van de zeven katholieke Kerken van het Midden-Oosten – samen goed voor 5,7 miljoen gelovigen – waarbij men de 10,7 miljoen orthodoxe Christenen moet tellen. In het totaal gaat het om 16,5 miljoen Christenen, een heel kleine minderheid van de 360 miljoen inwoners – voornamelijk moslims – in de regio.

De emigratie van Christenen uit het Midden-Oosten is sprekend. Meer dan de helft van de Palestijnen – in meerderheid Christenen – leeft buiten het Midden-Oosten. In Chili verblijven er meer dan 300.000. De helft van de Chaldese Christenen – ongeveer 400.000 – zijn recent Irak ontvlucht als gevolg van de oorlog. In een eeuw tijd is de christelijke aanwezigheid in Turkije gedaald van 25 procent tot 0,13 procent.

De situatie van de Christenen is in het Midden-Oosten veel complexer én minder hopeloos dan gewoonlijk wordt gesteld. Hun relatieve aandeel in de samenleving mag er de afgelopen eeuw stevig op achteruitgegaan zijn, in absolute cijfers zijn er om en bij de 16,5 miljoen Christenen, vier keer meer dan honderd jaar geleden. Door hun culturele vitaliteit die zich onder meer toont in hun kwaliteitsvolle onderwijsinstellingen, vormen ze een onmiskenbare meerwaarde voor de Arabische cultuur.

Dat geldt ook ten aanzien van de islam: Christenen vormen de natuurlijke ‘andere’ voor de moslims, want ze waren er al eeuwen voor hen. De opkomst van de islam drukte de Christenen ten dele weg, maar als ze volledig zouden verdwijnen, zou dat de Arabische islam terugwerpen op zichzelf.” Joseph Soueif, de maronitische aartsbisschop van Cyprus die secretaris van de synode is: “Christenen en moslims moeten samen weerstand bieden tegen de cultuur van het extremisme. Het verdwijnen van de Christenen zou een enorm verlies betekenen, onze verschillen maken ons allen rijker.” Terwijl de emigratie de rangen van de Christenen blijft uitdunnen, put Soueif hoop uit een ander fenomeen: de immigratie van Christenen uit Azië of Afrika in voornamelijk de Golfstaten, waar ze werken als huispersoneel.

Er zijn grote verschillen in de situatie van de Christenen in het Midden-Oosten. In Turkije en Palestina-Israël zijn de Christenen een bijzonder kleine minderheid geworden en in Irak hebben ze veel te lijden onder het voortdurende geweld. Maar in landen als Jordanië, Syrië en Egypte houden ze al bij al goed stand en hebben ze een belangrijk aandeel in de cultuur. Het discours aan de vooravond van de synode lijkt er een te zijn dat Paus Benedictus XVI na aan het hart ligt: dat van de creatieve minderheid.

(Bron: La Croix/ RKT/ Tertio)

Publicatiedatum: 9 oktober 2010
Laatst bewerkt: 9 oktober 2010


 

Uw bijdrage

RK Documenten wordt volledig beheerd door vrijwilligers. Om deze site te bekostigen zijn we afhankelijk van uw hulp.

Algemeen nut beogende instellingen

Help ons en doneer!

Uw donatie zal worden verwerkt door Stg. Mollie Payments.
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2021, Stg. InterKerk, Schiedam